Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.

Univerzita Palackého v Olomouci (5 kníh )

 • Helena Kilianová, Vilém Pechanec, Jan Lacina, Petr Halas Ekotony v současné krajině CZ

  Práce je výstupem projektu Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS, řešeného PřF UP společně s Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. Ostrava, pobočka Brno, v letech 2007–2009. Řešení projektu přineslo mnoho výsledků z oblasti geobotaniky a geobiocenologie, krajinné ekologie a geoinformatiky. Součástí publikace je CD s tabelárními a grafickými výstupy, které dokreslují a obohacují výsledky…

 • Michal Jároš Hybská lesná železnica

  Hybská lesná železnica je monografiou venovanou jednej z najmladších úzkorozchodných železníc, ktorej príbeh se odehrává na pozadí zložitých hospodárskych vzťahov a života miestneho obyvateľstva pod Tatrami v období prvej Slovenskej...

 • Hana Kolářová, Roman Kubínek Fyzika stručně a jasně CZ

  Kniha Fyzika stručně a jasně je určena nejen pro přípravu studentů k přijímacím zkouškám z fyziky na lékařských fakultách, ale lze ji doporučit i pro studenty bakalářských oborů, kde je třeba v rámci jejich odbornosti vycházet ze znalostí fyziky v rozsahu gymnaziálního učiva. Učebnice obsahuje kapitoly: Mechanika, Gravitační pole, Mechanické kmitání a vlnění, Molekulová fyzika a termodynamika, Elektřina a…

 • Martin Rulík Mikrobiální biofilmy CZ

  Publikace shrnuje nejdůležitější poznatky získané dosavadním výzkumem mikrobiálních biofilmů v humánním a přírodním prostředí. Na psaní jednotlivých kapitol se podíleli odborníci z praxe i akademického prostředí, kteří se problematikou biofilmů v našich podmínkách zabývají a jsou sdruženi v biofilmové sekci Československé společnosti.

 • Roman Procházka Psychofyziologické souvislosti temperamentu CZ

  Výzkumná monografie se zabývá vztahy mezi elektrodermální aktivitou a srdeční činností a temperamentem. Jako výzkumné metody jsme použili dotazníky Dopen a TCI-R a měření elektrodermální aktivity a srdeční činnosti v mentálních kognitivních zkouškách. Jako mentální zkoušky jsme použili: Stroopův test, aritmetiku a verbální fluenci. Ve výzkumu jsme disponovali výzkumným vzorkem N = 62 lidí. Výsledky jsme zpracovali…