Galén, Karolinum (2 knihy )

  • Jan Bureš, Jiří Horáček Základy vnitřního lékařství CZ

    Z předmluvy: Na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v minulosti vznikla řada výborných učebních textů vnitřního lékařství. Především to byly skvělé učebnice profesora Lukla a profesora Jurkoviče a dále mimořádně zdařilá vydání skript autorských kolektivů profesora Mazáka na 2. interní klinice a profesora Skaunice na 1. interní klinice. Od té doby však uplynulo čtvrt století. I když v mezidobí byly vydány kvalitní…

  • Miloš Grim, Rastislav Druga Základy anatomie 3 CZ

    Třetí díl Základů anatomie je věnován splanchnologii a předkládá systematickou anatomii trávicího, dýchacího a močopohlavního systému a žláz s vnitřní sekrecí. Všechny kapitoly mají podobnou strukturu. Každý orgán je nejprve definován z hlediska základního stavebního principu a funkce, následují údaje o jeho poloze, projekci na povrch těla a syntopii. Je uveden jeho makroskopický popis a členění a základy…