Džuganová (1 kniha)

  • Božena Džuganová Medical english in use EN

    Učebnica lekárskej angličtiny je určená pre lekárov, zdravotné sestry, ale i študentov lekárskych fakúlt a stredných zdravotníckych škôl so stredne pokročilými znalosťami všeobecnej angličtiny. Nájdete v nej skĺbenie klasických i moderných vyučovacích metód, ktoré sa premietajú v pestrej palete najrôznejších cvičení a aktivít. Jednotlivé lekcie sú koncipované samostatne a nie je nutné ich preberať v slede za sebou,…