Vlasta A. Lopuchovská (1 kniha)

  • Ivan Bureš, Vlasta A. Lopuchovská Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikání CZ

    Nejen v podnikání a obchodě, ale v každé jiné oblasti nastávají situace, kdy je nutno vyjednávat, a to znamená připravit se na jednání, takticky klást otázky, pádně argumentovat aprůběh vyjednávání objektivně zhodnotit. Kniha nejenže nabízí návod k osvojení si vyjednávacích technik, ale uvádí i praktické příklady verbálního vyjednávání doplněného patřičnými gesty a mimikou. Na závěr uvádí techniky vedoucí k…