Paul Tournier (3 knihy)

  • Paul Tournier Osoba a osobnost CZ

    Kde je hranica medzi tým, čo som, a tým, čím sa môžem stať? Čo ak moja reakcia na nejakú budúcu udalosť odhalí nový aspekt mojej osobnosti, ktorý bude dôležitejší než všetky tie, ktoré sa doteraz odkryli. Nie je to, čoho budem schopný zajtra už obsiahnuté v tom, čím som dnes? “Posolstvom tejto knihy sú teda moje odhalenia osvetlujúce problém človeka, ako aj to, čo sa zároveň odhaleniu vymyká, čo zostáva tajomné a…

  • Paul Tournier Dobrodružství života CZ

    OBSAH: Dobrodružství; Pud, který má jen člověk; Dobrodružství fiktivní a skutečná; Co je nejlepší a co nejhorší; Skok do dobrodružství; Smysl práce; Dát se do toho; Dobrodružství s Bohem; Riziko; Znaky dobrodružství; Úspěch a neúspěch; Psychologie neúspěchu; Paradoxy; Celibát a manželství; Hodnota neúspěchu; Pud k bezpečí; Volba; Ale jaké dobrodružství?; Vedeni Bohem?; Opušťění; Nebe a země; …

  • Paul Tournier Tajemství CZ

    „Ano, určité tajemství, ve správné míře, má obklopovat každou cennou věc, každou cennou zkušenost tak, aby mohla přinést ovoce.“ „Každý člověk potřebuje k tomu, aby se cítil uznán jako samostatný jedinec, pocit naprosté svobody říci, co chce, a zachovat v tajnosti, co chce.“ „Samostatného člověka tvoří svoboda. Zachování tajemství je raním přesazováním svobody. Sdělení tajemství někomu, koho si vyberu, bude dalším…