Miloš Pohůnek (1 kniha)

  • Jaroslav Hrivnák, Miloš Pohůnek Zasielateľská zmluva - právo a prax

       Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje medzinárodná zmluva unifikujúca právnu úpravu zasielateľskej činnosti, hlavným cieľom publikácie je poskytnúť čo najvšestrannejšie aktuálne informácie o zasielateľskej zmluve tak z hľadiska vnútroštátneho, ako aj z hľadiska zahraničného práva, s osobitným zreteľom na medzinárodný obchod. Berúc do úvahy rozsiahle a blízke hospodárske vzťahy a spoločný právny základ,…