Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Zasielateľská zmluva - právo a prax
1x
Zasielateľská zmluva - právo a prax Book: Zasielateľská zmluva - právo a prax
4 stars - 1
   Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje medzinárodná zmluva unifikujúca právnu úpravu zasielateľskej činnosti, hlavným cieľom publikácie je poskytnúť čo najvšestrannejšie aktuálne informácie o zasielateľskej zmluve tak z hľadiska vnútroštátneho, ako aj z hľadiska zahraničného práva, s osobitným zreteľom na medzinárodný obchod. Berúc do úvahy rozsiahle a blízke hospodárske vzťahy a spoločný právny základ, autori sa predovšetkým zamerali na podanie výkladu práva a praxe tohto významného inštitútu v Slovenskej republike a Českej republike. So zreteľom na nezastupiteľné miesto zasielateľov v medzinárodnom obchode a rôznorodosť právnej úpravy a praxe, obsahom publikácie je aj výklad o medzinárodnom zasielateľstve a o jeho špecifikách v niektorých štátoch (napr. v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Rusku a v ďalších krajinách), ktoré sú významné aj z hľadiska obchodných stykov podnikateľov zo Slovenskej republiky. Publikácia obsahuje podrobný výklad nielen o zasielateľskej zmluve, ale aj o vzťahu tejto zmluvy k iným obchodným zmluvám. Keďže zo zasielateľských vzťahov vznikajú aj spory, v publikácii sú obsiahnuté návody, ako im podľa možnosti predchádzať už pri uzavieraní zmluvy, ako aj informácie o alternatívnom spôsobe riešenia vzniknutých sporov v tuzemsku i v zahraničí (štátne súdy a rozhodcovia). Súčasťou publikácie je aj rozbor právnej úpravy zasielateľskej zmluvy a zasielateľských podmienok vo vybraných štátoch. Prílohu publikácie tvoria cudzojazyčné texty zákonov upravujúcich zasielateľskú zmluvu a zasielateľských podmienok vo vybraných štátoch a iné medzinárodné dokumenty (napr. text Vzorových pravidiel FIATA, Všeobecných podmienok Nordického združenia zasielateľov a ialších všeobecných zasielateľských podmienok), ako aj vzory zasielateľských dokladov FIATA. Na príslušnom mieste je uverejnený aj text slovenských a českých zasielateľských podmienok. Publikácia je určená predovšetkým podnikateľom uzavierajúcim kúpne zmluvy, zasielateľom, dopravcom a všetkým ďalším používateľom služieb zasielateľov, širokej právnickej verejnosti, komerčným právnikom, advokátom, rozhodcom, ale aj teoretikom a študentom z právnickej i ekonomickej oblasti.
  1. Odborná literatúra

Zasielateľská zmluva - právo a prax

Jaroslav Hrivnák , Miloš Pohůnek

Zasielateľská zmluva - právo a prax

Jaroslav Hrivnák , Miloš Pohůnek

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

   Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje medzinárodná zmluva unifikujúca právnu úpravu zasielateľskej činnosti, hlavným cieľom publikácie je poskytnúť čo najvšestrannejšie aktuálne informácie o zasielateľskej zmluve tak z hľadiska vnútroštátneho, ako aj z hľadiska zahraničného práva, s osobitným zreteľom na medzinárodný obchod. Berúc do úvahy rozsiahle a blízke hospodárske vzťahy a spoločný právny základ, autori sa predovšetkým zamerali na podanie výkladu práva a praxe tohto významného inštitútu v Slovenskej republike a Českej republike. So zreteľom na nezastupiteľné miesto zasielateľov v medzinárodnom obchode a rôznorodosť právnej úpravy a praxe, obsahom publikácie je aj výklad o medzinárodnom zasielateľstve a o jeho špecifikách v niektorých štátoch (napr. v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Rusku a v ďalších krajinách), ktoré sú významné aj z hľadiska obchodných stykov podnikateľov zo Slovenskej republiky. Publikácia obsahuje podrobný výklad nielen o zasielateľskej zmluve, ale aj o vzťahu tejto zmluvy k iným obchodným zmluvám. Keďže zo zasielateľských vzťahov vznikajú aj spory, v publikácii sú obsiahnuté návody, ako im podľa možnosti predchádzať už pri uzavieraní zmluvy, ako aj informácie o alternatívnom spôsobe riešenia vzniknutých sporov v tuzemsku i v zahraničí (štátne súdy a rozhodcovia). Súčasťou publikácie je aj rozbor právnej úpravy zasielateľskej zmluvy a zasielateľských podmienok vo vybraných štátoch. Prílohu publikácie tvoria cudzojazyčné texty zákonov upravujúcich zasielateľskú zmluvu a zasielateľských podmienok vo vybraných štátoch a iné medzinárodné dokumenty (napr. text Vzorových pravidiel FIATA, Všeobecných podmienok Nordického združenia zasielateľov a ialších všeobecných zasielateľských podmienok), ako aj vzory zasielateľských dokladov FIATA. Na príslušnom mieste je uverejnený aj text slovenských a českých zasielateľských podmienok. Publikácia je určená predovšetkým podnikateľom uzavierajúcim kúpne zmluvy, zasielateľom, dopravcom a všetkým ďalším používateľom služieb zasielateľov, širokej právnickej verejnosti, komerčným právnikom, advokátom, rozhodcom, ale aj teoretikom a študentom z právnickej i ekonomickej oblasti.

Našli ste chybu?