Jaro Křivohlavý (4 knihy)

 • Jaro Křivohlavý Jak přežít vztek, zlost a agresi CZ

  Vztek, hněv, zlost a agrese jsou přirozené lidské emoce, o kterých jsme však zvyklí přemýšlet téměř výhradně v negativních souvislostech, negativními, dokonce přímo destruktivními se tyto duševní stavy stávají tehdy, vymknou-li se naší kontrole. V publikaci renomovaného psychologa prof. Jara Křivohlavého je uvedeno několik osvědčených a v praxi ověřených postupů, které budete moci využít při vyrovnávání se s…

 • Jaro Křivohlavý Povídej naslouchám CZ

  Kniha obsahuje mnoho cenných informácií a je určená všetkým, ktorí si uvedomujú ž rozhovory, ktoré spolu každodenne vedieme, sú pre nás mimoriadne dôležité. OBSAH: Žebrácká povídka místo úvodu/ Kdy, kde a proč přicházíme do styku s druhými lidmi a hovoříme s nimi/ Vzájemná sdílení – naše setkání a rozhovory/ Tři způsoby, jak si navzájem něco sdělujeme/ Chvíle ticha v našich rozhovorech/ Tři způsoby…

 • Jaro Křivohlavý Jak zvládat depresi CZ

   Kniha z řady elementárních průvodců podává jasně a srozumitelně návod, jak zvládat depresi. Autorem publikace je univerzitní profesor psychologie, autor řady populárních knih, například Jak zvládat stres, Jak neztratit nadšení a Tajemství úspěšného jednání.

 • Jaro Křivohlavý Konflikty mezi lidmi CZ

     Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků…