Igor Hochel (2 knihy)

  • Igor Hochel Utkané z vlasov

    Najnovšia zbierka Igora Hochela (má ich za sebou štyri) je veľkým prínosom do jeho literárneho myslenia, a teda i prínosom pre čitateľa. Hochel si zachováva lyrický tón, i racionálnu myšlienku, ale jeho posolstvo je na-liehavejšie, tematicky rozľahlejšie. Autorovi nejde iba o reflektovanie osobnej situácie, ale situácie ľudského rodu. Mal by ho skúsiť čítať i ten, kto dosiaľ poéziu obchádzal, a to aj, či najmä mladý…

  • Igor Hochel Sen o každom z nás

       Výber slovenských poviedkok, zostavený Igorom Hochelom. Nájdeme v ňom napríklad Tatarkovu poviedku Ľudia za priečkou z r. 1942, ale aj iné, ktoré vznikli iba nedávno. Všetky poviedky však majú spoločné to, že boli odvysielané v Slovenskom rozhlase.Z obsahu: Vincent Šikula: Vlak mešká Peter Valček: Perlorodka Július Balco: Posledné jesenné dostihy Peter Karvaš: Tajomstvo sfingy Rudolf Sloboda: Čierna farba…