Anton Grosz (1 kniha)

  • Anton Grosz Dopisy umírajícímu příteli CZ

       Průvodce amerického psychoterapeuta pracujícího v hospicech procesem vědomého umírání. Kniha vychází ze starého učení Tibetské knihy mrtvých i poznatků moderní thanatologie. Kniha je určena nám všem; její základní poselství zní, že všichni zemřeme. Měli bychom to mít na paměti a využít své životy co nejlépe. (z předmluvy J.S. 14.dalajlamy)