Libuše Čermáková (2 knihy)

  • Stephan v. Stepski - Doliwa Saí Baba promlouvá k západu CZ

    Šrí Satja Saí Baba je Avatár naší doby. Avatár je inkarnací Boha a jeho vlastnosti jsou všudypřítomnost, všemohoucnost, vševědoucnost a všeláska. Tyto atributy má Saí Baba od narození. Přišel, aby zachránil svět před hrozícím zánikem a přinesl světu nové hodnoty. Vtěluje se v každém ze tří století. Před touto inkarnací žil jako Širdi Baba a připravoval Svou misi. Jako Saí Baba tuto misi - přeměnu světa a společnosti…

  • Saí Baba promlouvá o vztazích 2 CZ

    Kniha s velkým porozuměním pojednává o v dnešní době častých potížích partnerských vztahů, zejména co se týče jejich hloubky.