Prečo je práve marec mesiac knihy ?

Pre Čarovnú poličku napísala Natalia Bosakova

Viete, kto bol Martin Hrebenda ? Ak nie, v článku sa o ňom dočítate viac a tiež o tom, prečo je po ňom pomenovaný marec ako mesiac knihy.

Určite poznáte, že marec je mesiac knihy.  Niektoré dni alebo mesiace sú špeciálne zasvätené pre niečo alebo niekoho, zväčša pre nejakú významnú osobnosť. Napríklad deň Zeme, alebo deň svätého Valetína. Avšak marec je zasvätený naším obľúbeným knižkám. Prečo je to tak?

V priebehu marca sa viac podporuje láska k čítaniu, vzdelanosť, predaj kníh,  knižnice usporiadávajú veľmi veľa prednášok, besied, seminárov, kde sa prezentujú rôzni autori, nové tituly a mnoho iného. Organizujú sa rôzne výpredaje kníh v kníhkupectvách, knižniciach, a všetko pramení z dôvodu, že marec je mesiac knihy.  

Prečo je práve marec mesiacom”knihy”?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo bol práve marec vybraný ako mesiac knihy? Táto tradícia je iba slovenská, resp. slovensko - česká.  Za čias Československa vznikol nápad zasvätiť mesiac marec knihám na počesť národného buditeľa Martina Hrebendu. Určite ho všetci poznáte a jeho meno vám nie je cudzie z hodín dejepisu.

Martin Hrebenda sa narodil aj zomrel v marci v priebehu 19. storočia, preto pripadol mesiac knihy na tento krásny jarný marec. Na počesť jeho pamiatke bol marec vybraný spomedzi  dvanástich mesiacov, aby sa podporila vzdelanosť a  čítanosť kníh na Slovensku. Táto prekrásna spomienková tradícia pretrváva dodnes.

 Spomínaný Martin Hrebenda viedol veľmi zaujímavý a energický život napriek svojej slepote. Bol oddaný knihám rôznych žánrov,  bol  vášnivým zberateľom slovenských a českých knižiek, starých rukopisov a tlače. Hoci nedokázal čítať knihy vlastnými očami, miloval ich  a prosil ľudí, aby mu ich čítali. Martin Hrebenda bol slovenským vzdelancom a šíriteľom osvety na Slovensku, šíril národné povedomie a vzdelanosť v čase Národného obrodenia, preto  si rozhodne túto marcovú spomienku zaslúži.

Martin Hrebenda vždy bojoval za uchovanie kníh pred zničením.  Bol nielen vzdelancom veľkého format, osvietencom vtedajšej doby, ale knihy aj sám kupoval, šíril ich medzi pospolitým chudobným ľudom. Patril medzi slovenskú inteligenciu v čase Národného obrodenia.

Knihy zbieral a posielal ich do knižníc, škôl,  spolkových inštitúcii.  Stal sa ich ochrancom, plnil funkciu dnešných moderných knižníc. Tento významný národný buditeľ chcel  pozdvihnúť kultúru národa, pretože si uvedomoval to, že knihy sú najlepším  spoločníkom v živote na každom kroku a môžeme sa z nich naučiť hodnotné veci. Prial si, aby aj tí najchudobejší mali prístup k informáciám bez ohľadu na pôvod, vzdelanie, sociálny status či financie.

Inšpirácia.: detskeknizjk.com slovenská knižnica v usa