Prečo by mali aj dospelí čítať knihy?

Pre Čarovnú poličku napísala Natalia Bosakovac

Čítanie by sme nemali prenechávať iba študujúcej mládeži, alebo školopovinným tínedžerom. Niektorí dospelí si myslia, že čítanie je vhodné iba pre deti, ktoré sa učia a musia povinne čítať. Nie je to však tak. Celý život by sme mali čítať a zbierať nové informácie, nie je to len o deťoch alebo dospievajúcich tínedžeroch. Učíme sa celý život, a teda učenie by malo ísť ruka v ruke s čítaním kníh. Niekedy internet nie je práve vhodným zdrojom na hľadanie informácii.

Čítanie kníh nepredstavuje len relax a odtrhnutie sa od reality života, ale predstavuje aj neustále nasávanie vedomostí. Je nevyhnutné a potrebné, ak študujúca mládež číta , kvôli rozvoji rôznych zručností. Takisto univerzitní študenti by mali čítať nielen skriptá do školy, aby sa pripravili na skúšku, ale mali by sa zahĺbiť do čítania aj mimo štúdia.  Čítanie kníh je užitočným zvykom, ktorý by nám mal pretrvať až do konca života. Nielen študenti,  dôchodcovia, či mamičky na materskej by si mali nájsť  čas na čítanie. Mali by tak učiniť všetci dospelí, aj pracujúci.

Kniha je ako chlieb, zasýti ľudí hladných po poznaní a vedomostiach. Dospelí ľudia by sa nemali vyhýbať čítaniu. Nemožno presne určiť, či  to má byť jedna kniha za mesiac, alebo dve knihy za rok.  Knihy nám dodávajú rôzne inšpirácie v živote, vďaka nim získavame nové vedomosti, zisťujeme skutočnosti, ktoré sme doposiaľ nevedeli.

 Napríklad knihy o finančnej gramotnosti alebo o úspechoch slávnych sú veľmi dôležité pre dospelých. Nikto nás nikdy neučil finančnú gramotnosť,  nevieme ako investovať, ako si nájsť prácu, v čom podnikať, hľadáme nápady a inšpirácie. Pátrame po ideách a nápadoch. Knihy  môžu byť pomocníkom a aj akýmsi návodom, ako na to. Môžu nám poskytnúť  skvelé nápady aj v podnikaní, práci a v iných rozličných sférach ľudského poznania, napríklad aj vo vzťahovej rovine.

Každý si môže ísť svojím tempom a môže čítať jednu knihu aj mesiac, kvantita nie je podstatná, skôr kvalita. Dôležité je nemyslieť si, že keď sme už  dospelí a sme dávno po škole, nemusíme viac čítať. Veľa ľudí povie, že čítaním povinného čítania skončili s knihami úplne, čo je veľká škoda, knihy nám dávajú to, čo aj jedlo.

Vedeli ste o tom, že čítanie redukuje stres a úzkosť ?Taktiež zlepšuje koncentráciu, uvoľňuje stres, rozvíja  empatické a komunikačné zručnosti. Vďaka čítaniu formujeme aj naše medziľudské vzťahy a zlepšujeme mentálne zdravie. Čítaním tiež trénujeme pamäť, zlepšujeme výkon mozgu.  Čítanie je obrovským relaxom.

Prostredníctvom čítania sa dostávame do iných dimenzii a navštevujeme iné svety, prechádzame sa po krajinách, ktoré sme nikdy nenavštívili. Vieme, napríklad ako sa žije v Saudskej Arábii, alebo na Aljaške, hoci sme tam nikdy neboli. Nie je to úžasné? Knihám vďačíme aj za sofistikovanejšie vyjadrovanie. Aj dospelí by si mali vziať tento chlieb do rúk a zahryznúť sa doň, aspoň občas.