Čo robiť, ak dieťa nemá záujem o čítanie ?

Pre Čarovnú poličku napísala Natalia Bosakova

Bojujete tiež s tým, že vaša ratolesť neznáša čítanie? V súčasnosti je veľa malých detí, ktoré neprejavujú žiadny záujem o čítanie. Tablety a televízory, prípadne e - knihy úplne nahrali akékoľvek knižky a čítanky. Ak vaše dieťa nechce čítať, tak to nesiľte. Všetko, chce svoj čas a najmä pozitívny prístup. Nasilu sa nič nedá, bude to mať akurát opačný účinok.

Všetko by malo ísť samo s radosťou a chuťou. Keď niekoho budete nútiť, nikdy to nebude mať žiaduci účinok. Robte s vaším dieťaťom to, čo má rado. Ak rado číta časopisy, alebo komixy, kúpte mu ich. Vzbuďte v ňom pozitívne pocity a motiváciu na čítanie. Nech najprv číta niečo, čo ho zaujíma a baví. Nesnažte sa vyvolať v dieťati negatívne emócie. Potom prejdite pozvoľna aj na povinnú literatúru a „nezaujímavé“ školské čítanky.

dieta v kniznici

Vaše deti vás budú napodobňovať, preto robte to čo, chcete od vašich detí. Chcete, aby si čítali ? Tak čítajte si aj vy. Najlepšie je, ak deti vidia, že si čítate aj vy. Bude ich to viac lákať a motivovať. Musíte ísť dieťaťu správnym príkladom. Deti sú extrémne vnímavé a rýchlo sa učia, všetko pozorujú od rodičov, tak robte, to čo chcete, aby robila vaša ratolesť. Ak si vy nezoberiete do rúk knihu veľmi dlhý čas a sedíte pred televízorom, tak dieťa to od vás odpozoruje.

Skúste s dieťaťom stále rozprávať spisovne a nebadane mu vždy zdôrazňujte, aké je veľmi dôležité, aby vedelo plynule čítať a správne vyslovovať. Ak dieťa ešte stále nechce čítať, skúste ho mierne motivovať napríklad malou sladkosťou, alebo tým, že mu dovolíte stráviť pol hodiny na youtube ako odmenu. S odmenami to však v žiadnom prípade nepreháňajte a postupne ich úplne úplne zrušte.

Čítajte s dieťaťom pravidelne každé popoludnie, vyhraďte si každý deň, aspoň pol hodiny. Dieťa si musí tento návyk vytvoriť. Platí, ale zásada: nečítajte večer po tme.

Keď s dieťaťom čítate, čítajte s porozumením. Vždy sa spýtajte, či porozumelo textom, pýtajte sa otázky, ktoré vyplynuli z textu. Čítanie s porozumením je najdôležitejšie. Lebo keď dieťa nerozumie, darmo budete čítať. A potom je čítanie len stratou času.

Snažte sa v rodine hovoriť o knihách, často chodiť do antikvariátov, café knižníc, normálnych knižníc, nech si na to prostredie zvyknú. Vyberte sa s nimi do parku, kde je knihobúdka, sadnite si a začítajte sa spolu s deťmi. Výsledok na seba nenechá dlho čakať.