Odborná literatúra (5499 ponúkaných kníh)

Máme odborné knihy do školy, na osobný rozvoj. Vzdelávania v rôznych odboroch formuje tvoj všeobecný prehľad...

 • Nigel S. Cameron Sú kresťania ľudia?

  Mnohí žijeme tak, akoby odpoveď bola nie: usilujeme sa oslobodiť nielen od hriechu, ale aj od svojej ľudskej podstaty. Motív je chvályhodný – ide o túžbu stať sa duchovnejšími. No ak sa nazdávame, že duchovnosť spočíva v popieraní našej ľudskej prirodzenosti, mýlime sa na celej čiare...

  Kúpiť za 0,50 €
 • Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

  Svätá Panna rozviazala tŕňovú korunu, veľmi opatrne mu ju zložila z hlavy a položila ju ku klincom. Svätá Panna umyla Pánovu hlavu a krvavú tvár. Mokrou špongiou mu stierala z vlasov zaschnutú krv. Starostlivo čistila ranu za ranou. S množstvom rán rástol jej súcit a neha, lebo si uvedomovala, akým utrpením prešiel jej Syn. Postupne umyla všetky rany. Teraz mohla do najmenších detailov vidieť utrpenie svojho…

  Kúpiť za 3 €
 • George S. Clason Najbohatší muž v Babylone

  Táto nadčasová klasika, ktorú zbožňujú milióny ľudí, obsahuje kľúč ku všetkému, po čom túžite a ku všetkému, čo chcete dosiahnuť. Odhaľuje tajomstvo, ako dosiahnuť osobný blahobyt. TAJOMSTVÁ ÚSPECHU STARÝCH NÁRODOV – ISTÁ CESTA K ŠŤASTIU A PROSPERITE Nespočetnému množstvu čitateľov už pomohli slávne „babylonské podobenstvá“, ktoré sú oslavované ako najväčšie zo všetkých inšpiratívnych prác na tému sporenia,…

  Kúpiť za 8 €
 • Lothar Ursinus Orgánové hodiny – snadno a srozumitelně CZ

  V této knize představuje autor funkce jednotlivých orgánů a jejich spolupráci v lidském organismu. Pojem orgánové hodiny se opírá o tradiční čínskou medicínu. Vychází z předpokladu, že v lidském těle dochází ke každodennímu koloběhu energie. Jako známe střídání dne a noci, tak také každý orgán, a dokonce i každá buňka, se řídí vlastním časovým harmonogramem. V určitou denní dobu panuje v orgánových systémech…

  Kúpiť za 4 €
 • Lousie Keetová Reflexologie od A do Z CZ

  Tato zajímavá léčebná metoda je známa už od starověku. Pozoruhodná je zejména její schopnost nastartovat v těle samoléčivý proces, takže nám dodnes s úspěchem pomáhá jak při léčbě nejrůznějších onemocnění, tak při odbourávání úzkosti či stresu. Abyste se mohli stát dobrými reflexními terapeuty sobě i jiným, potřebujete znát umístění reflexních bodů na nohou i na rukou a vědět, na jaké orgány nebo části těla působí.…

  Kúpiť za 7 €
 • Marietta Csete 1000 tipov pre zdravie

  Zdravie je naším najcennejším pokladom. Tato knižka obsahuje rady, ktor vám pomôžu pri udržaní telesnej a duševnej rovnováhy a môžete sa ich pridŕžať aj v každodennom živote.

  Kúpiť za 3 €
 • Jan Tomandl Jak účinně oslovit média CZ

  Chcete nebo potřebujete účinně oslovovat média, vybudovat si prospěšný vztah s novináři a zajistit publicitu pro svá témata? Díky tomuto průvodci můžete i vy zakrátko úspěšně komunikovat s médii, a to i bez specializovaného vzdělání. K efektivní komunikaci s médii nepotřebujete nutně znát všechny teorie marketingové komunikace, a proto v této knize najdete jen ty nejdůležitější a prakticky využitelné. Autor,…

  Kúpiť za 6 €
 • Dagmar Glosová Bydlení pro seniory CZ

  Naše populace stárne a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva. Dosavadní přístupy k této velmi různorodé skupině je potřeba přehodnotit a inspirovat se již prověřenými osvícenými přístupy, obvyklými v zahraničí. Kniha doc. Dagmar Glosové a mnoha dalších odborníků je věnována problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledu sociologů a architektů. Obálka: Martin Dubský, Tomáš Šťovíček Fotografie…

  Kúpiť za 4 €
 • Dana Sýkorová Autonomie ve stáří CZ

  Kniha se věnuje aktuálnímu tématu populačního a individuálního stárnutí, ke kterému přistupuje z užšího pohledu autonomie seniorů. Uchování autonomie ve stáří je v publikace zachyceno rovněž z opačné strany - prostřednictvím střední generace, jejíž vlastní autonomie je s nezávislostí generace nejstarší více či méně spjata. Autorka podává rozsáhlý přehled teoretické literatury vážící se k tématu stárnutí, stáří a…

  Kúpiť za 4 €
 • Dušan Kadlec 100 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život

  Táto kniha je knihou o kvalitnom živote. Knihou plnou nápadov, ktoré ti pomôžu byť šťastnejším a spokojnejším. Je o precitnutí. Je o akceptovaní zodpovednosti za svoj život. O uvedomení si tej ohromnej moci, ktorú nad ním vlastne máš. V knihe je opísaných 100 spôsobov, ktorými si častokrát nevedomky, no zato poriadne, komplikujeme život každodennými činnosťami, rozhodnutiami a krokmi. No kniha nie je akousi…

  Kúpiť za 8 €
 • Jozef Heger, Jozef Kolář Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál

  Vďaka rozvoju chémie, biochémie, fyziológie a farmácie, ako aj viacerých iných vedných odborov sa od polovice 19. storočia stala hybnou silou medicíny farmakoterapia. K liečivám izolovaným z rastlín pribudli chemické liečivá a v posledných desaťročiach liečivá vyrábané biotechnologickými postupmi. Do terapeutickej praxe bolo postupne uvedených okolo 16 000 liečív, z ktorých sa dnes v celosvetovom meradle používa…

  Kúpiť za 4 €
 • Oliver Sacks Halucinácie

  Stalo sa vám, že ste videli niečo, čo tam v skutočnosti nebolo? Počuli, ako niekto volá vaše meno v prázdnom dome? Cítili, že vás niečo alebo niekto sleduje, a keď ste sa otočili, nikto tam nebol? Halucinácie nepatria len do sveta bláznov. Oveľa častejšie sa spájajú so zmyslovou depriváciou, intoxikáciou, chorobou alebo úrazom. Ľudia trpiaci migrénami často vidia malinké postavy v mihotajúcom sa svetle. Ľudia,…

  Kúpiť za 10 €
 • Naša príroda

  Ilustrácie vám priblížia nielen vzhľad kvetu jednotlivých rastlín, ale vo zväčšenom zobrazení aj ďalšie detaily, napríklad usporiadanie piestikov alebo tvar listov. V sprievodnom texte sa môžete dočítať o čase ich kvitnutia, mieste výskytu, liečivých účinkoch. Kniha okrem verných vyobrazení a detailného opisu poskytuje veľké množstvo doplňujúcich informácií, napríklad prečo jeden strom opadáva skôr ako druhý, ako…

  Kúpiť za 8 €
 • Sigmund Freud Podoby psychoanalýzy

     Smútok a melanchólia, človek a nevedomie, o pôvode ohňa – také sú hlavné témy ďalšieho výberu zo štúdií SigmundaFreuda, lekára a psychológa, zakladateľa psychoanalýzy.

  Kúpiť za 5 €
 • Anita Moorjani Umrieť a nájsť samú seba

  Anita Moorjani štyri roky trpela rakovinou, až jej 2. februára 2006 orgány v zoslabnutom tele vypovedali službu a podľa lekárov bola klinicky mŕtva. Na celých dvadsaťštyri hodín sa ocitla na druhom brehu. Tam pochopila príčiny vzniku svojej choroby, hlbší zmysel svojho bytia, aj to, ako funguje´jeho prepojenie so životom po smrti. Mala možnosť rozhodnúť sa, či zostane, alebo sa vráti späť. Rozhodla sa vrátiť a 9.…

  Kúpiť za 4 €
 • František Jaroš Choroby dýchacích orgánov a organický prach

  Postgraduálna príručka komplexne sa zaoberajúca chorobami dýchacích orgánov spôsobenými organickým prachom. Po všeobecnej charakteristike zásad ochrany a tvorby životného prostredia autor venuje pozornosť bakteriologickému a mykologickému vyšetreniu prachu vo vzduchu a uvádza prípustné koncentrácie škodlivín v ovzduší. Ťažiskom publikácie sú kapitoly o epidemiológii, etiológii, patogenéze, klinickom obraze,…

  Kúpiť za 3 €
 • Alexa Kriele Andělé nám dávají odpověď na otázky smyslu života CZ

  Po celý život, na každém kroku nás doprovázejí, chrání a vedou andělé. Dobře vědí o otázkách, které nás znepokojují, a jsou ochotní se s námi podělit o svoji moudrost. Autorce, známé tlumočnici andělů, se podařilo porozumět jejich řeči a je schopna s anděly rozmlouvat. Pokládá jim otázky a oni odpovídají. Zevrubně, srozumitelně, a navíc citlivě.

  Kúpiť za 3 €
 • Angela McGerr Anjel na každý deň

  Kniha vám pomôže využiť láskyplnú podporu anjelov, ktorá môže premeniť negatíva vo vašom živote na pozitíva.

  Kúpiť za 3 €
 • Robert Zagozdzon Nájdi seba

  Robert Zagożdżon vo svojej knihe a na vlastnom príklade poukazuje na to, aké dôležité v živote sú konanie a odvaha, aby sme dosiahli zmenu a to isté platí aj o rozhodnutiach v tomto smere. Sú to podľa neho najdôležitejšie cnosti a bez nich všetky ostatné strácajú na svojej hodnote. Na svojom príklade autor svojim čitateľom ukazuje, čo znamená byť v živote úspešným a úspech podľa neho predstavuje meradlo pravdivosti…

  Kúpiť za 5 €