Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Zásady medzinárodných obchodných zmlúv - UNIDROIT
1x
Zásady medzinárodných obchodných zmlúv - UNIDROIT Book: Zásady medzinárodných obchodných zmlúv - UNIDROIT
4 stars - 1
   Po vyše dvadsaťročnom skúmaní rôznych systémov zmluvného práva túto publikáciu pripravoval vyše stočlenný tím právnikov z piatich svetadielov pod záštitou Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) so sídlom v Ríme. Ide o nezávislú medzivládnu organizáciu, združujúcu 58 štátov. Zásady medzinárodných obchodných zmlúv nemajú povahu medzinárodného dokumentu záväzného pre členské štáty, čím sa zásadne odlišujú od Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru, hoci obsahovo s ním nie sú v rozpore. Orientujú sa priamo na súkromnoprávne subjekty z rôznych štátov tým, že im ponúkajú ucelený systém pravidiel zmluvného práva, ktoré sa pre nich stanú záväznými výlučne na základe ich dohody. Svojou komplexnosťou, doloženou okrem ustanovení Zásad aj komentárom a mnohými príkladmi z rôznych oblastí medzinárodného obchodu, ale aj nezávislosťou od jednotlivých právnych poriadkov (s výnimkou kogentných noriem), umožňujú vyhnúť sa právnej neistote vyplývajúcej z neznalosti zahraničného hmotného práva, ktorá sprevádza uplatňovanie tradičných techník medzinárodného súkromného a obchodného práva. V spojitosti s primeranou rozhodcovskou doložkou môžu viesť k pružnejšiemu riešeniu prípadných sporov. Ich aplikáciou na konkrétny zmluvný vzťah sa tak možno vo výraznejšej miere vyhnúť problémom sprevádzajúcim transformačné procesy vo svete, akými sú neustálená legislatíva a preťaženosť všeobecných súdov, čo vo veľkej miere brzdí slobodný rozvoj partnerských obchodných vzťahov. Súčasťou slovenského vydania je text ustanovení zásad UNIDROIT v anglickom, francúzskom, španielskom, talianskom a nemeckom jazyku.
  1. Odborná literatúra

Zásady medzinárodných obchodných zmlúv - UNIDROIT

Zásady medzinárodných obchodných zmlúv - UNIDROIT

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

   Po vyše dvadsaťročnom skúmaní rôznych systémov zmluvného práva túto publikáciu pripravoval vyše stočlenný tím právnikov z piatich svetadielov pod záštitou Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) so sídlom v Ríme. Ide o nezávislú medzivládnu organizáciu, združujúcu 58 štátov. Zásady medzinárodných obchodných zmlúv nemajú povahu medzinárodného dokumentu záväzného pre členské štáty, čím sa zásadne odlišujú od Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru, hoci obsahovo s ním nie sú v rozpore. Orientujú sa priamo na súkromnoprávne subjekty z rôznych štátov tým, že im ponúkajú ucelený systém pravidiel zmluvného práva, ktoré sa pre nich stanú záväznými výlučne na základe ich dohody. Svojou komplexnosťou, doloženou okrem ustanovení Zásad aj komentárom a mnohými príkladmi z rôznych oblastí medzinárodného obchodu, ale aj nezávislosťou od jednotlivých právnych poriadkov (s výnimkou kogentných noriem), umožňujú vyhnúť sa právnej neistote vyplývajúcej z neznalosti zahraničného hmotného práva, ktorá sprevádza uplatňovanie tradičných techník medzinárodného súkromného a obchodného práva. V spojitosti s primeranou rozhodcovskou doložkou môžu viesť k pružnejšiemu riešeniu prípadných sporov. Ich aplikáciou na konkrétny zmluvný vzťah sa tak možno vo výraznejšej miere vyhnúť problémom sprevádzajúcim transformačné procesy vo svete, akými sú neustálená legislatíva a preťaženosť všeobecných súdov, čo vo veľkej miere brzdí slobodný rozvoj partnerských obchodných vzťahov. Súčasťou slovenského vydania je text ustanovení zásad UNIDROIT v anglickom, francúzskom, španielskom, talianskom a nemeckom jazyku.

Našli ste chybu?