Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1.5.2011 s vykonávacími predpismi
1x
Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1.5.2011 s vykonávacími predpismi Book: Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1.5.2011 s vykonávacími predpismi
3 stars - 1
Okrem úplného znenia zákona, v ktorom nájdete označené a o komentár redakcie doplnené tie časti ustanovení, ktoré boli zmenené s účinnosťou od 1.mája 2011, publikácia obsahuje aj úplné znenie: vyhlášky č. 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku vyhlášky č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášky 516/2003 Z.z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania vyhlášky č. 208/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu.
  1. Odborná literatúra

Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1.5.2011 s vykonávacími predpismi

Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1.5.2011 s vykonávacími predpismi

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

Okrem úplného znenia zákona, v ktorom nájdete označené a o komentár redakcie doplnené tie časti ustanovení, ktoré boli zmenené s účinnosťou od 1.mája 2011, publikácia obsahuje aj úplné znenie: vyhlášky č. 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku vyhlášky č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášky 516/2003 Z.z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania vyhlášky č. 208/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu.

Našli ste chybu?