Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Zákon o správe daní (daňový poriadok)
1x
Zákon o správe daní (daňový poriadok) Book: Zákon o správe daní (daňový poriadok)
3 stars - 1
Od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z. Nový daňový poriadok nahrádza zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Prináša so sebou viaceré zmeny, napríklad v zásadách správy daní, elektronickom doručovaní, v zastupovaní daňovým zástupcom, pri daňovej kontrole, vo výškach pokút,...
  1. Odborná literatúra

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

Od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z. Nový daňový poriadok nahrádza zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Prináša so sebou viaceré zmeny, napríklad v zásadách správy daní, elektronickom doručovaní, v zastupovaní daňovým zástupcom, pri daňovej kontrole, vo výškach pokút,...

Našli ste chybu?