Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1.1.2012
1x
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1.1.2012 Book: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1.1.2012
3 stars - 1
Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti účinný zákon v podstatných bodoch, napríklad: zjednodušuje spôsob prihlasovania pohľadávok pre veriteľov, umožňuje veriteľom vstúpiť už do prebiehajúceho konkurzného konania a poskytuje im možnosť poprieť pohľadávku iného veriteľa, posilňuje postavenie určitých skupín veriteľov a zavádza novú skupinu veriteľov, ukladá povinnosť súdu vyzvať navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorá podľa súčasného legislatívneho stavu v zákone absentuje, novým spôsobom upravuje spôsob prihlasovania, preskúmania, popierania a zistenia prihlásených pohľadávok, zjednodušuje spôsob vyvodenie zodpovednosti voči štatutárnemu orgánu v prípade, ak si nesplní svoju povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, umožňuje kedykoľvek počas konkurzu rozhodnúť o výmene správcu, nanovo definuje okruh pohľadávok proti podstate, mení ustanovenia týkajúce sa lehôt, hlasovacích práv veriteľov...
  1. Odborná literatúra

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1.1.2012

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1.1.2012

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti účinný zákon v podstatných bodoch, napríklad: zjednodušuje spôsob prihlasovania pohľadávok pre veriteľov, umožňuje veriteľom vstúpiť už do prebiehajúceho konkurzného konania a poskytuje im možnosť poprieť pohľadávku iného veriteľa, posilňuje postavenie určitých skupín veriteľov a zavádza novú skupinu veriteľov, ukladá povinnosť súdu vyzvať navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorá podľa súčasného legislatívneho stavu v zákone absentuje, novým spôsobom upravuje spôsob prihlasovania, preskúmania, popierania a zistenia prihlásených pohľadávok, zjednodušuje spôsob vyvodenie zodpovednosti voči štatutárnemu orgánu v prípade, ak si nesplní svoju povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, umožňuje kedykoľvek počas konkurzu rozhodnúť o výmene správcu, nanovo definuje okruh pohľadávok proti podstate, mení ustanovenia týkajúce sa lehôt, hlasovacích práv veriteľov...

Našli ste chybu?