Začíname s podvojným účtovníctvom na CD
1x
Začíname s podvojným účtovníctvom na CD Book: Začíname s podvojným účtovníctvom na CD
4 stars - 1
CD je určené všetkým, ktorí s podvojným účtovníctvom začínajú a tiež tým, ktorí prechádzajú zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva.Na CD nájdete: Dokonalé znalosti z oblasti podvojného účtovníctva - obsahová náplň jednotlivých kapitol vychádza zo schém účtovania podľa jednotlivých účtov a podľa účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Istotu v systéme podvojného účtovníctva - vďaka príkladom aplikovaným na konkrétnych účtovných súvzťažnostiach sa naučíte pochopiť metodiku účtovania v systéme podvojného účtovníctva. Ako zaúčtovať obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ako zostaviť odpisový plán alebo ako zúčtovať jeho vyradenie? Obsah zameraný na prax - celý obsah je spracovaný pre potreby praxe na konkrétnych príkladoch.
  1. Odborná literatúra

Začíname s podvojným účtovníctvom na CD

Začíname s podvojným účtovníctvom na CD

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

CD je určené všetkým, ktorí s podvojným účtovníctvom začínajú a tiež tým, ktorí prechádzajú zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva.Na CD nájdete: Dokonalé znalosti z oblasti podvojného účtovníctva - obsahová náplň jednotlivých kapitol vychádza zo schém účtovania podľa jednotlivých účtov a podľa účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Istotu v systéme podvojného účtovníctva - vďaka príkladom aplikovaným na konkrétnych účtovných súvzťažnostiach sa naučíte pochopiť metodiku účtovania v systéme podvojného účtovníctva. Ako zaúčtovať obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ako zostaviť odpisový plán alebo ako zúčtovať jeho vyradenie? Obsah zameraný na prax - celý obsah je spracovaný pre potreby praxe na konkrétnych príkladoch.

Našli ste chybu?