Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Stavebný zákon
1x
Stavebný zákon Book: Stavebný zákon
4 stars - 1
   Publikácia obsahuje úplné znenie stavebného zákona s podrobnými vysvetlivkami, príkladmi, vzormi podaní a rozhodnutí príslušných orgánov, úplné znenia vykonávacích predpisov s podrobnými vysvetlivkami, t.j. vyhlášku o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyhlášku o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku, a úplné znenia predpisov súvisiacich s touto problematikou (napr. zákon o autorizovaných architektoch, vyhlášku o ochrane pôdneho fondu, vyhlášku o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe, vyhlášku o oprávnení na projektovú činnosť, vyhlášku o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon o obecnom zriadení, správny poriadok a iné predpisy). V závere publikácie je vecný register.
  1. Odborná literatúra

Stavebný zákon

Petkova , O. , Styková , D. , Kovačík , P.

Stavebný zákon

Petkova , O. , Styková , D. , Kovačík , P.

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

   Publikácia obsahuje úplné znenie stavebného zákona s podrobnými vysvetlivkami, príkladmi, vzormi podaní a rozhodnutí príslušných orgánov, úplné znenia vykonávacích predpisov s podrobnými vysvetlivkami, t.j. vyhlášku o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyhlášku o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku, a úplné znenia predpisov súvisiacich s touto problematikou (napr. zákon o autorizovaných architektoch, vyhlášku o ochrane pôdneho fondu, vyhlášku o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe, vyhlášku o oprávnení na projektovú činnosť, vyhlášku o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon o obecnom zriadení, správny poriadok a iné predpisy). V závere publikácie je vecný register.

Našli ste chybu?