Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Spievanky – Vybranky
1x
Spievanky – Vybranky Book: Spievanky – Vybranky
4 stars - 1
Pracovný zošit s CD je spracovaný v zmysle aktuálnych požiadaviek ISCED 1 vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, obsahovo priamo nadväzuje na platné učebnice slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník ZŠ. Titul je spracovaný tak, že predpokladá aktívny vstup žiaka do jazykového vyučovania a nabáda ho na aktívne používanie jazyka v reálnych situáciách. Pracovný zošit dostal názov Spievanky – Vybranky podľa krátkej ľudovej piesne Spievanky. Podnázov Vybranky je odvodený od slovného spojenia vybrané slová. K obojakým spoluhláskam (b, m, p, r, s, v, z) je v titule pripravená vždy štvorstrana. Na prvej dvojstrane sa nachádza text piesne a notový zápis. Na ďalšej dvojstrane sú rôzne úlohy. Niektoré sú k textu piesne, niektoré nabádajú na tvorivé písanie, niektoré majú charakter produktívnych cvičení. Na konci pracovného zošita je dvojstrana na zameraná na pozornosť. Úlohou žiakov je hľadať v zošite časť obrázka, ktorý môžeme pomenovať vybraným slovom. Cieľom úlohy je rôznymi spôsobmi predložiť vybrané slová tak, aby si ich žiak čo najskôr osvojil a zvnútornil. Na okraji strán s piesňami je vždy zoznam slov, ktoré zaraďujeme medzi vybrané slová v 3. ročníku a samostatne oddelené slová, ktoré si osvojujú žiaci vo 4. ročníku ZŠ. Vzhľadom na to, že v zošite sú aj notové zápisy, je možné použiť ho aj na hodinách hudobnej výchovy. Autorom piesní je slovenský textár, skladateľ a vysokoškolský pedagóg Albín Škoviera. Korekcie textov a výber úloh urobila autorka platných učebníc slovenského jazyka Zuzana Hirschnerová. Pracovný zošit ilustráciami vhodne doplnila Martina Matlovičová.
  1. Slovníky a učebnice

Spievanky – Vybranky

Albín Škoviera , Zuzana Hirschnerová

Spievanky – Vybranky

Albín Škoviera , Zuzana Hirschnerová

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

Pracovný zošit s CD je spracovaný v zmysle aktuálnych požiadaviek ISCED 1 vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, obsahovo priamo nadväzuje na platné učebnice slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník ZŠ. Titul je spracovaný tak, že predpokladá aktívny vstup žiaka do jazykového vyučovania a nabáda ho na aktívne používanie jazyka v reálnych situáciách. Pracovný zošit dostal názov Spievanky – Vybranky podľa krátkej ľudovej piesne Spievanky. Podnázov Vybranky je odvodený od slovného spojenia vybrané slová. K obojakým spoluhláskam (b, m, p, r, s, v, z) je v titule pripravená vždy štvorstrana. Na prvej dvojstrane sa nachádza text piesne a notový zápis. Na ďalšej dvojstrane sú rôzne úlohy. Niektoré sú k textu piesne, niektoré nabádajú na tvorivé písanie, niektoré majú charakter produktívnych cvičení. Na konci pracovného zošita je dvojstrana na zameraná na pozornosť. Úlohou žiakov je hľadať v zošite časť obrázka, ktorý môžeme pomenovať vybraným slovom. Cieľom úlohy je rôznymi spôsobmi predložiť vybrané slová tak, aby si ich žiak čo najskôr osvojil a zvnútornil. Na okraji strán s piesňami je vždy zoznam slov, ktoré zaraďujeme medzi vybrané slová v 3. ročníku a samostatne oddelené slová, ktoré si osvojujú žiaci vo 4. ročníku ZŠ. Vzhľadom na to, že v zošite sú aj notové zápisy, je možné použiť ho aj na hodinách hudobnej výchovy. Autorom piesní je slovenský textár, skladateľ a vysokoškolský pedagóg Albín Škoviera. Korekcie textov a výber úloh urobila autorka platných učebníc slovenského jazyka Zuzana Hirschnerová. Pracovný zošit ilustráciami vhodne doplnila Martina Matlovičová.

Našli ste chybu?