Sochár Rudolf Uher
1x
Sochár Rudolf Uher Book: Sochár Rudolf Uher
4 stars - 1
Intelektuálne silný, dynamický, živý a komplexný pohľad na prácu umelca, zraniteľného vo svojej racionalite a racionálneho v podmienkach času, ktorý žil, čitateľa osloví zrelosťou autorkinho uvažovania, ale aj silou jej vzťahu ku kráse, ktorú pre ňu predstavuje dielo Rudolfa Uhra. Rudolf Uher (1913 – 1987), významný slovenský sochár, prešiel vo svojom živote i tvorbe zložitými obdobiami sympatie i nepochopenia, nadšenia i sklamaní. Popredná historička umenia Zuzana Bartošová vo svojej monografii spracúva osudy diela tohto výnimočného umelca, jeho recepcie, vnímania a hodnotenia. Bartošová je pripravená naozaj dôkladne; popri dôkladnej teoretickej báze a nespornej erudícii zohráva úlohu aj fakt, že sochára a jeho rodinu poznala osobne a pri častých návštevách v umelcovom ateliéri nahliadla aj za oponu jeho nepokojnej hľadačskej duše. Ako konštatuje Dr. Karol Kahoun, CSc., Bartošovej reflexie vychádzajú z premysleného a uváženého členenia polôh, v ktorých sa pohyboval Uhrov život i vývinová krivka tvorby.
  1. Záľuby a koníčky

Sochár Rudolf Uher

Zuzana Bartošová

Sochár Rudolf Uher

Zuzana Bartošová

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

Intelektuálne silný, dynamický, živý a komplexný pohľad na prácu umelca, zraniteľného vo svojej racionalite a racionálneho v podmienkach času, ktorý žil, čitateľa osloví zrelosťou autorkinho uvažovania, ale aj silou jej vzťahu ku kráse, ktorú pre ňu predstavuje dielo Rudolfa Uhra. Rudolf Uher (1913 – 1987), významný slovenský sochár, prešiel vo svojom živote i tvorbe zložitými obdobiami sympatie i nepochopenia, nadšenia i sklamaní. Popredná historička umenia Zuzana Bartošová vo svojej monografii spracúva osudy diela tohto výnimočného umelca, jeho recepcie, vnímania a hodnotenia. Bartošová je pripravená naozaj dôkladne; popri dôkladnej teoretickej báze a nespornej erudícii zohráva úlohu aj fakt, že sochára a jeho rodinu poznala osobne a pri častých návštevách v umelcovom ateliéri nahliadla aj za oponu jeho nepokojnej hľadačskej duše. Ako konštatuje Dr. Karol Kahoun, CSc., Bartošovej reflexie vychádzajú z premysleného a uváženého členenia polôh, v ktorých sa pohyboval Uhrov život i vývinová krivka tvorby.

Našli ste chybu?