„Prinavrátené“ Komárno / Komárom visszatért
1x
„Prinavrátené“ Komárno / Komárom visszatért Book: „Prinavrátené“ Komárno / Komárom visszatért
4 stars - 1
Prehľad spoločensko-politického vývoja mesta v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na menšinovú otázku / Társadalmi–politikai helyzetkép a város életéről 1938 – 1945 között, különös tekintettel a kisebbségi kérdésre. Povojnové generácie, ktoré nezažili obdobie 30. a 40. rokov minulého storočia, si málokedy uvedomujú, ako sú hranice európskeho kontinentu krehké. Stačí jeden revolučný výbuch v podobe vzostupu totalitarizmu a celý systém usporiadania Európy, medzinárodných vzťahov a v konečnom dôsledku i morálnych hodnôt sa môže zrútiť ako domino. Slovensko pocítilo bezprostrednú skúsenosť s týmito prevratnými zmenami na jeseň 1938, kedy na základe rozhodnutia nemecko-talianskej arbitrážnej komisie muselo odstúpiť susednému Maďarsku rozsiahle územia od Senca až po Košice s okolím. V dôsledku prvej Viedenskej arbitráže, ktorú historik Ladislav Deák výstižne nazval „Mníchovom pre Slovensko“, sa v lone Horthyho Maďarského kráľovstva ocitlo okrem iných miest aj Komárno – mesto s bohatou históriou, v medzivojnovom období nazývané baštou Maďarov na Slovensku, no súčasne mesto multikultúrneho a multietnického rázu. Dvojjazyčná publikácia Antona Hruboňa a Kataríny Ristveyovej sa pokúša v prehľadnej forme rekonštruovať dominanty vývoja Komárna v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na postavenie menšín v tomto období, predovšetkým slovenskej a židovskej. Na pozadí jednotlivých vývojových fáz režimu v Maďarsku počas vojnových rokov sa autorský tandem zároveň zamýšľa, čo éra šesťročného „prinavrátenia“ Komárňanom v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi decéniami príslušnosti k Československu dala a čo vzala. Ako Komárňania prijali návrat mesta do Maďarska v novembri 1938? Čo jeho pričlenenie k Maďarsku znamenalo pre slovenskú, českú a židovskú menšinu? S akými problémami sa borilo vedenie mesta a čo sužovalo radových obyvateľov v čase zúriacej vojny? Ako sa okupácia krajiny nemeckými vojskami v marci 1944 a nástup pronacistickej Strany šípových krížov k moci v októbri toho istého roku podpísali pod ľudské tragédie komárňanských Židov a ďalších Komárňanov na samom sklonku dosiaľ najhrôzostrašnejšieho konfliktu v moderných dejinách? Odpovede Vám ponúkne text publikácie, ktorá by si mala nájsť miesto v knižnici každého priaznivca dejín strednej Európy v 20. storočí.
  1. História

„Prinavrátené“ Komárno / Komárom visszatért

Anton Hruboň , Katarína Ristveyová

  • Jazyk: slovenský, maďarský
  • Žáner: História
  • Počet strán: 128
  • Rok vydania: 2014

„Prinavrátené“ Komárno / Komárom visszatért

Anton Hruboň , Katarína Ristveyová

  • Jazyk: slovenský, maďarský
  • Žáner: História
  • Počet strán: 128
  • Rok vydania: 2014

Na túto knihu čaká momentálne 1 čitateľ

martonosiovaleonileoni

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info:

Popis knihy:

Prehľad spoločensko-politického vývoja mesta v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na menšinovú otázku / Társadalmi–politikai helyzetkép a város életéről 1938 – 1945 között, különös tekintettel a kisebbségi kérdésre. Povojnové generácie, ktoré nezažili obdobie 30. a 40. rokov minulého storočia, si málokedy uvedomujú, ako sú hranice európskeho kontinentu krehké. Stačí jeden revolučný výbuch v podobe vzostupu totalitarizmu a celý systém usporiadania Európy, medzinárodných vzťahov a v konečnom dôsledku i morálnych hodnôt sa môže zrútiť ako domino. Slovensko pocítilo bezprostrednú skúsenosť s týmito prevratnými zmenami na jeseň 1938, kedy na základe rozhodnutia nemecko-talianskej arbitrážnej komisie muselo odstúpiť susednému Maďarsku rozsiahle územia od Senca až po Košice s okolím. V dôsledku prvej Viedenskej arbitráže, ktorú historik Ladislav Deák výstižne nazval „Mníchovom pre Slovensko“, sa v lone Horthyho Maďarského kráľovstva ocitlo okrem iných miest aj Komárno – mesto s bohatou históriou, v medzivojnovom období nazývané baštou Maďarov na Slovensku, no súčasne mesto multikultúrneho a multietnického rázu. Dvojjazyčná publikácia Antona Hruboňa a Kataríny Ristveyovej sa pokúša v prehľadnej forme rekonštruovať dominanty vývoja Komárna v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na postavenie menšín v tomto období, predovšetkým slovenskej a židovskej. Na pozadí jednotlivých vývojových fáz režimu v Maďarsku počas vojnových rokov sa autorský tandem zároveň zamýšľa, čo éra šesťročného „prinavrátenia“ Komárňanom v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi decéniami príslušnosti k Československu dala a čo vzala. Ako Komárňania prijali návrat mesta do Maďarska v novembri 1938? Čo jeho pričlenenie k Maďarsku znamenalo pre slovenskú, českú a židovskú menšinu? S akými problémami sa borilo vedenie mesta a čo sužovalo radových obyvateľov v čase zúriacej vojny? Ako sa okupácia krajiny nemeckými vojskami v marci 1944 a nástup pronacistickej Strany šípových krížov k moci v októbri toho istého roku podpísali pod ľudské tragédie komárňanských Židov a ďalších Komárňanov na samom sklonku dosiaľ najhrôzostrašnejšieho konfliktu v moderných dejinách? Odpovede Vám ponúkne text publikácie, ktorá by si mala nájsť miesto v knižnici každého priaznivca dejín strednej Európy v 20. storočí.

Našli ste chybu?