Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Právo v zdravotníctve
1x
Právo v zdravotníctve Book: Právo v zdravotníctve
4 stars - 1
   Publikácia obsahuje súbor platných predpisov z oblasti zdravotníctva v ich úplných zneniach. Člení sa na tieto časti: Časť A: Základné a vykonávacie predpisy (úplné znenia predpisov o zdravotnej starostlivosti, o ochrane zdravia a Liečebný poriadok, o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o ochrane nefajčiarov, predpisy o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, ako aj mnohé vyhlášky ministerstva zdravotníctva) Časť B: Štátny fond zdravia, Červený kríž a komory (úplné znenia základných predpisov upravujúcich túto problematiku) Časť C: Zdravotné a nemocenské poistenie (úplné znenia predpisov o zdravotnom a nemocenskom poistení) Časť D: Iné súvisiace predpisy (úplné znenia predpisov o správnom konaní, o kontrole v štátnej správe v oblasti zdravotníctva, o správe majetku štátu, o verejnom obstarávaní a základné predpisy upravujúce občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť) Časť E: Niektoré predpisy ministerstva zdravotníctva (smernice, pokyny, opatrenia, usmernenia týkajúce sa napr. odborného usmerňovania zdravotníckej starostlivosti a pod.) Časť F: Odštátnenie zdravotníckych zariadení (zásady, metodické pokyny a rozhodnutia ministerstva zdravotníctva) Časť G: Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (nariadenie vlády č. 7/2000 Z.z.)
  1. Odborná literatúra

Právo v zdravotníctve

Právo v zdravotníctve

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

   Publikácia obsahuje súbor platných predpisov z oblasti zdravotníctva v ich úplných zneniach. Člení sa na tieto časti: Časť A: Základné a vykonávacie predpisy (úplné znenia predpisov o zdravotnej starostlivosti, o ochrane zdravia a Liečebný poriadok, o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o ochrane nefajčiarov, predpisy o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, ako aj mnohé vyhlášky ministerstva zdravotníctva) Časť B: Štátny fond zdravia, Červený kríž a komory (úplné znenia základných predpisov upravujúcich túto problematiku) Časť C: Zdravotné a nemocenské poistenie (úplné znenia predpisov o zdravotnom a nemocenskom poistení) Časť D: Iné súvisiace predpisy (úplné znenia predpisov o správnom konaní, o kontrole v štátnej správe v oblasti zdravotníctva, o správe majetku štátu, o verejnom obstarávaní a základné predpisy upravujúce občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť) Časť E: Niektoré predpisy ministerstva zdravotníctva (smernice, pokyny, opatrenia, usmernenia týkajúce sa napr. odborného usmerňovania zdravotníckej starostlivosti a pod.) Časť F: Odštátnenie zdravotníckych zariadení (zásady, metodické pokyny a rozhodnutia ministerstva zdravotníctva) Časť G: Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (nariadenie vlády č. 7/2000 Z.z.)

Našli ste chybu?