Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Policajné právo
1x
Policajné právo Book: Policajné právo
4 stars - 1
   Kolektív autorov z Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky sa podujal spracovať publikáciu, ktorá obsahuje súbor predpisov najčastejšie používaných v policajnej praxi. Základné predpisy (napr. Zákon o Policajnom zbore, zákon o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru, zákon o obecnej polícii, zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon o premávke na pozemných komunikáciách, zákon o priestupkoch, zákon o občianskych preukazoch, zákon o cestovných dokladoch, zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov, zákon o utečencoch, zákon o ochrane štátneho tajomstva, zákon o zbraniach a strelive a mnohé ďalšie) obsahujú podrobné vysvetlivky k jednotlivým ustanoveniam toho-ktorého právneho predpisu. Publikácia sa člení na tieto časti: A. Polícia - štátna B. Polícia - neštátna C. Trestné a priestupkové právo D. Doprava E. Občianske preukazy F. Pobyt občanov G. Cestovné doklady H. Cudzinci I. Utajované skutočnosti J. Zbrane a strelivo K. Súkromné bezpečnostné služby
  1. Odborná literatúra

Policajné právo

Policajné právo

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

   Kolektív autorov z Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky sa podujal spracovať publikáciu, ktorá obsahuje súbor predpisov najčastejšie používaných v policajnej praxi. Základné predpisy (napr. Zákon o Policajnom zbore, zákon o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru, zákon o obecnej polícii, zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon o premávke na pozemných komunikáciách, zákon o priestupkoch, zákon o občianskych preukazoch, zákon o cestovných dokladoch, zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov, zákon o utečencoch, zákon o ochrane štátneho tajomstva, zákon o zbraniach a strelive a mnohé ďalšie) obsahujú podrobné vysvetlivky k jednotlivým ustanoveniam toho-ktorého právneho predpisu. Publikácia sa člení na tieto časti: A. Polícia - štátna B. Polícia - neštátna C. Trestné a priestupkové právo D. Doprava E. Občianske preukazy F. Pobyt občanov G. Cestovné doklady H. Cudzinci I. Utajované skutočnosti J. Zbrane a strelivo K. Súkromné bezpečnostné služby

Našli ste chybu?