Odkazy tretiemu tisícročiu
1x
Odkazy tretiemu tisícročiu Book: Odkazy tretiemu tisícročiu
4 stars - 1
 Prekladom Odkazov tretiemu tisícročiu nechceme pripomenúť len význam a podnetnosť Calvinovho diela pre dnešok, vrátane jeho literárnej esejistiky. Zároveň je to vhodná príležitosť obrátiť pozornosť na autorov, na ktorých sa Calvino v Odkazoch zameriava a ktorých ťažiskové diela - ťažiskové diela staršej i novšej svetovej literatúry - dodnes väčšinou nie sú preložené do slovenčiny. Z nich uveďme aspoň Lucretia a jeho De rerum natura, Musilovho Muža bez vlastností, Proustovo Hľadanie strateného času, Gaddove romány, novely Henryho Jamesa, testovský cyklus Paula Valéryho, poéziu Stéphana Mallarmého či Eugenia Montaleho, hry a prózy Samuela Becketta, nehovoriac už o Giordanovi Brunovi, Guidovi Cavalcantim, Thomasovi de Quincey či o širšom zábere z tvorby Jorgeho Luisa Borgesa alebo Raymonda Queneaua. V tomto zmysle by sprístupnenie Calvinových Odkazov tretiemu tisícročiu v slovenčine malo poslúžiť aj ako popud na preklad a vydanie uvedených autorov, teda malo by podnietiť nielen reflexiu nad stavom a smerovaním literatúry na prahu tretieho tisícročia, ale aj reflexiu nad stavom prekladovej literatúry na Slovensku, jej reálneho a jej želateľného smerovania a perspektív. Po nej by sa žiadali konkrétne prekladateľské a vydavateľské činy, ktoré by vyplnili pretrvávajúce bolestné medzery v našom poznaní vrcholov svetovej literatúry. Michaela Jurovská Bratislava, marec 1999 preklad a doslov: Michaela Jurovská grafická úprava a návrh obálky: Alica Blechová
  1. Životopisy

Odkazy tretiemu tisícročiu

Italo Calvino

Odkazy tretiemu tisícročiu

Italo Calvino

Na túto knihu čaká momentálne 1 čitateľ

pedrofelis

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

  • Vydavateľstvo: Drewo a srd
  • ISBN: 8088965128
  • Väzba: brožovaná

Popis knihy

 Prekladom Odkazov tretiemu tisícročiu nechceme pripomenúť len význam a podnetnosť Calvinovho diela pre dnešok, vrátane jeho literárnej esejistiky. Zároveň je to vhodná príležitosť obrátiť pozornosť na autorov, na ktorých sa Calvino v Odkazoch zameriava a ktorých ťažiskové diela - ťažiskové diela staršej i novšej svetovej literatúry - dodnes väčšinou nie sú preložené do slovenčiny. Z nich uveďme aspoň Lucretia a jeho De rerum natura, Musilovho Muža bez vlastností, Proustovo Hľadanie strateného času, Gaddove romány, novely Henryho Jamesa, testovský cyklus Paula Valéryho, poéziu Stéphana Mallarmého či Eugenia Montaleho, hry a prózy Samuela Becketta, nehovoriac už o Giordanovi Brunovi, Guidovi Cavalcantim, Thomasovi de Quincey či o širšom zábere z tvorby Jorgeho Luisa Borgesa alebo Raymonda Queneaua. V tomto zmysle by sprístupnenie Calvinových Odkazov tretiemu tisícročiu v slovenčine malo poslúžiť aj ako popud na preklad a vydanie uvedených autorov, teda malo by podnietiť nielen reflexiu nad stavom a smerovaním literatúry na prahu tretieho tisícročia, ale aj reflexiu nad stavom prekladovej literatúry na Slovensku, jej reálneho a jej želateľného smerovania a perspektív. Po nej by sa žiadali konkrétne prekladateľské a vydavateľské činy, ktoré by vyplnili pretrvávajúce bolestné medzery v našom poznaní vrcholov svetovej literatúry. Michaela Jurovská Bratislava, marec 1999 preklad a doslov: Michaela Jurovská grafická úprava a návrh obálky: Alica Blechová

Našli ste chybu?