Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Občianske právo
1x
Občianske právo Book: Občianske právo
4 stars - 1
   Publikácia obsahuje úplné znenia základných, vykonávacích i súvisiacich predpisov z odvetvia občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. Základné právne predpisy, t.j. Občiansky zákonník a Občiansky súdny poriadok, obsahujú podrobné vysvetlivky k jednotlivým ustanoveniam, použiteľnú judikatúru a odkazy na literatúru a na súvisiace predpisy. Oba zväzky sú rozdelené do týchto častí: A. Základné predpisy občianskeho hmotného práva B. Byty, nebytové priestory a ich nájom C. Nehnuteľnosti a kataster nehnuteľností D. Pôda a pozemkové úpravy E. Poistenie F. Strata na zárobku, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia G. Občiansky súdny poriadok H. Konkurz a vyrovnanie I. Rozhodcovské konanie J. Súdne poplatky K. Vykonávacie predpisy L. Organizácia súdov M. Exekučný poriadok N. Notári a notárska činnosť O. Znalci a tlmočníci P. Advokáti a komerční právnici R. Medzinárodné zmluvy Z. Vecný register
  1. Odborná literatúra

Občianske právo

Občianske právo

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

   Publikácia obsahuje úplné znenia základných, vykonávacích i súvisiacich predpisov z odvetvia občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. Základné právne predpisy, t.j. Občiansky zákonník a Občiansky súdny poriadok, obsahujú podrobné vysvetlivky k jednotlivým ustanoveniam, použiteľnú judikatúru a odkazy na literatúru a na súvisiace predpisy. Oba zväzky sú rozdelené do týchto častí: A. Základné predpisy občianskeho hmotného práva B. Byty, nebytové priestory a ich nájom C. Nehnuteľnosti a kataster nehnuteľností D. Pôda a pozemkové úpravy E. Poistenie F. Strata na zárobku, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia G. Občiansky súdny poriadok H. Konkurz a vyrovnanie I. Rozhodcovské konanie J. Súdne poplatky K. Vykonávacie predpisy L. Organizácia súdov M. Exekučný poriadok N. Notári a notárska činnosť O. Znalci a tlmočníci P. Advokáti a komerční právnici R. Medzinárodné zmluvy Z. Vecný register

Našli ste chybu?