Obchodné právo
1x
Obchodné právo Book: Obchodné právo
4 stars - 1
   Publikácia obsahuje základné a vybrané predpisy súvisiace s obchodným právom v ich úplných zneniach, rozdelené do týchto častí: A. Základné predpisy B. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom C. Prepravné poriadky a niektoré medzinárodné dohovory o preprave D. Živnostenské podnikanie E. Protimonopolné právo F. Priemyselné práva a súvisiace predpisy G. Konkurz a vyrovnanie H. Hospodársky zákonník a zákon o štátnom podniku I. Obchodné a priemyselné komory J. Právo cenných papierov a burzy K. Zahraničnoobchodná činnosť L. Ceny M. Devízové predpisy N. Technické normy, metrológia, štátne skúšobníctvo a puncovníctvo O. Privatizácia Z. Vecný register
  1. Odborná literatúra

Obchodné právo

Obchodné právo

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

   Publikácia obsahuje základné a vybrané predpisy súvisiace s obchodným právom v ich úplných zneniach, rozdelené do týchto častí: A. Základné predpisy B. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom C. Prepravné poriadky a niektoré medzinárodné dohovory o preprave D. Živnostenské podnikanie E. Protimonopolné právo F. Priemyselné práva a súvisiace predpisy G. Konkurz a vyrovnanie H. Hospodársky zákonník a zákon o štátnom podniku I. Obchodné a priemyselné komory J. Právo cenných papierov a burzy K. Zahraničnoobchodná činnosť L. Ceny M. Devízové predpisy N. Technické normy, metrológia, štátne skúšobníctvo a puncovníctvo O. Privatizácia Z. Vecný register

Našli ste chybu?