Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
1x
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl Book: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
3 stars - 1
Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov, slovných spojení, viet aopakovanie. Vybrané texty sú prirodzené, veku primerané aadekvátne nasýtené gramatickými javmi. Nácvičné diktáty sú neoddeliteľnou súčasťou Pravopisných cvičení pre 1. ročník ZŠ. Nadväzujú na učivo šlabikárov pre 1. ročník ZŠ a zodpovedajú Štátnemu vzdelávaciemu programu akorešpondujú spožiadavkami ISCED 1 pre žiakov 1. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.
  1. Slovníky a učebnice

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Eva Dienerová

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Eva Dienerová

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov, slovných spojení, viet aopakovanie. Vybrané texty sú prirodzené, veku primerané aadekvátne nasýtené gramatickými javmi. Nácvičné diktáty sú neoddeliteľnou súčasťou Pravopisných cvičení pre 1. ročník ZŠ. Nadväzujú na učivo šlabikárov pre 1. ročník ZŠ a zodpovedajú Štátnemu vzdelávaciemu programu akorešpondujú spožiadavkami ISCED 1 pre žiakov 1. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Našli ste chybu?