Moderní systémy řízení jakosti CZ
1x
Moderní systémy řízení jakosti CZ Book: Moderní systémy řízení jakosti CZ
4 stars - 1
Publikace Moderní systémy řízení jakosti kolektivu zkušených autorů, vedeného Jaroslavem Nenadálem by měla všechny zájemce seznámit s moderními trendy rozvoje managementu jakosti v podnicích a poukázat na techniky, postupy a nástroje, které významně zvyšují účinnost této části podnikového managementu. Co čtenář v publikaci najde? V první kapitole především úvodní vymezení a vysvětlení významu jakosti v tržním prostředí. Druhá kapitola pak uvádí přehled různých koncepcí managementu jakosti a definuje obecné principy jeho účinnosti. Ty jsou konkretizovány v dalších částech. Následující dvě z nich jsou věnovány klíčovým otázkám účasti vrcholového vedení a zvažování ekonomických aspektů v systémech jakosti. V dalších kapitolách se autoři věnují dílčím oblastem managementu jakosti v předvýrobních etapách, zásobování, výrobě i povýrobních činnostech. Podtrhují také zásadní roli člověka ve všech těchto procesech ovlivňujících jakost výsledné produkce nebo poskytované služby. Zvláštní pozornost je také věnována metodologii zlepšování jakosti, problematice managementu jakosti v sektoru služeb i vazbám mezi managementem jakosti a environmentálními systémy řízení. Významnou část publikace pak tvoří výklad zaměřený na orientaci v metodách a nástrojích, jež byly pro účely managementu jakosti přímo vyvinuty nebo upraveny. Za každou kapitolou publikace je uveden poměrně rozsáhlý seznam použité literatury, jejíž případné další využití umožňuje doplnění zdrojů informací z oboru. Jednotlivé prvky systému řízení jakosti jsou zpracovány vyváženým a srozumitelným způsobem, přičemž text pokrývá všechny rozhodující aspekty moderních systémů řízení jakosti, a to včetně komplexního managementu jakosti. Tím novým, co druhé vydání knihy přináší, je především charakteristika a výklad hlavních požadavků souboru nových norem ISO 9000:2000, resp. ČSN EN ISO 9000:2001 na systémy managementu jakosti. Dále pak výklad struktury a koncepce tzv. modelu excelence podle EFQMa další novinky týkající se politiky a cílů jakosti, aplikací metody FMEA, problematiky rozvoje odborné způsobilosti lidí a posuzování efektivnosti výcviku, environmentálních manažerských systémů a jejich integrace, auditů v systémech managementu jakosti, využívání regulačních diagramů apod. Kniha tvoří vhodně se doplňující celek s knihou Měření v systémech managementu jakosti a nachází dobré uplatnění v podnikové praxi, v podnikovém poradenstvíi jako vhodný a osvědčený studijní text na VŠ ekonomických směrů a v dalších vzdělávacích programech.
  1. Odborná literatúra

Moderní systémy řízení jakosti CZ

Jaroslav Nenadál , Darja Noskievičová , Růžena Petříková , Jiří Plura , Josef Tošenovský

Moderní systémy řízení jakosti CZ

Jaroslav Nenadál , Darja Noskievičová , Růžena Petříková , Jiří Plura , Josef Tošenovský

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

Publikace Moderní systémy řízení jakosti kolektivu zkušených autorů, vedeného Jaroslavem Nenadálem by měla všechny zájemce seznámit s moderními trendy rozvoje managementu jakosti v podnicích a poukázat na techniky, postupy a nástroje, které významně zvyšují účinnost této části podnikového managementu. Co čtenář v publikaci najde? V první kapitole především úvodní vymezení a vysvětlení významu jakosti v tržním prostředí. Druhá kapitola pak uvádí přehled různých koncepcí managementu jakosti a definuje obecné principy jeho účinnosti. Ty jsou konkretizovány v dalších částech. Následující dvě z nich jsou věnovány klíčovým otázkám účasti vrcholového vedení a zvažování ekonomických aspektů v systémech jakosti. V dalších kapitolách se autoři věnují dílčím oblastem managementu jakosti v předvýrobních etapách, zásobování, výrobě i povýrobních činnostech. Podtrhují také zásadní roli člověka ve všech těchto procesech ovlivňujících jakost výsledné produkce nebo poskytované služby. Zvláštní pozornost je také věnována metodologii zlepšování jakosti, problematice managementu jakosti v sektoru služeb i vazbám mezi managementem jakosti a environmentálními systémy řízení. Významnou část publikace pak tvoří výklad zaměřený na orientaci v metodách a nástrojích, jež byly pro účely managementu jakosti přímo vyvinuty nebo upraveny. Za každou kapitolou publikace je uveden poměrně rozsáhlý seznam použité literatury, jejíž případné další využití umožňuje doplnění zdrojů informací z oboru. Jednotlivé prvky systému řízení jakosti jsou zpracovány vyváženým a srozumitelným způsobem, přičemž text pokrývá všechny rozhodující aspekty moderních systémů řízení jakosti, a to včetně komplexního managementu jakosti. Tím novým, co druhé vydání knihy přináší, je především charakteristika a výklad hlavních požadavků souboru nových norem ISO 9000:2000, resp. ČSN EN ISO 9000:2001 na systémy managementu jakosti. Dále pak výklad struktury a koncepce tzv. modelu excelence podle EFQMa další novinky týkající se politiky a cílů jakosti, aplikací metody FMEA, problematiky rozvoje odborné způsobilosti lidí a posuzování efektivnosti výcviku, environmentálních manažerských systémů a jejich integrace, auditů v systémech managementu jakosti, využívání regulačních diagramů apod. Kniha tvoří vhodně se doplňující celek s knihou Měření v systémech managementu jakosti a nachází dobré uplatnění v podnikové praxi, v podnikovém poradenstvíi jako vhodný a osvědčený studijní text na VŠ ekonomických směrů a v dalších vzdělávacích programech.

Našli ste chybu?