Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Matematika pre štvrtý ročník základných škôl (Pracovný zošit - 2. časť)
1x
Matematika pre štvrtý ročník základných škôl (Pracovný zošit - 2. časť) Book: Matematika pre štvrtý ročník základných škôl (Pracovný zošit - 2. časť)
3 stars - 1
Inovovaný pracovný zošit nadväzuje na 1. časť. Rozširuje matematické predstavy žiakov: numeráciu v obore prirodzených čísel, sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore prirodzených čísel. Algoritmy a postupy autori upravili tak, aby si žiaci s pomocou učiteľa vybrali najvhodnejší. Prehľadne spracované úlohy s dostatkom priestoru na riešenie dávajú žiakovi návody na postup, taktiež priebežne opakujú učivo a záver jednotlivých častí tvorí strana na zhrnutie a upevnenie učiva. Autori mysleli aj na projektové vyučovanie a strany s projektmi, ktoré možno realizovať na jednej i viacerých hodinách. Projekty sú graficky odčlenené a učiteľ o ich zaradení rozhodne podľa schopností triedy a situácie. Učivo aritmetiky je oddelené od geometrie a korešponduje s učebnicou. Spodná časť každej dvojstrany obsahuje informáciu o prebranom učive a graficky upozorňuje na učivo, resp. príklady, ktoré sú nad rámec základného učiva a možno ich zadávať najmä matematicky bystrejším žiakom. Geometrické učivo pokrýva základ stanovený učebnými osnovami a rozširuje ho o ďalšie súvislosti a vzťahy, ktoré žiaci využijú vo vyšších ročníkoch. Pracovný zošit v závere oboch častí ponúka zhrnutie a systematizáciu poznatkov. Strany dopĺňajú vhodné a veku primerané ilustrácie a robia ich pre žiaka príťažlivými.
  1. Slovníky a učebnice

Matematika pre štvrtý ročník základných škôl (Pracovný zošit - 2. časť)

Matematika pre štvrtý ročník základných škôl (Pracovný zošit - 2. časť)

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

Inovovaný pracovný zošit nadväzuje na 1. časť. Rozširuje matematické predstavy žiakov: numeráciu v obore prirodzených čísel, sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore prirodzených čísel. Algoritmy a postupy autori upravili tak, aby si žiaci s pomocou učiteľa vybrali najvhodnejší. Prehľadne spracované úlohy s dostatkom priestoru na riešenie dávajú žiakovi návody na postup, taktiež priebežne opakujú učivo a záver jednotlivých častí tvorí strana na zhrnutie a upevnenie učiva. Autori mysleli aj na projektové vyučovanie a strany s projektmi, ktoré možno realizovať na jednej i viacerých hodinách. Projekty sú graficky odčlenené a učiteľ o ich zaradení rozhodne podľa schopností triedy a situácie. Učivo aritmetiky je oddelené od geometrie a korešponduje s učebnicou. Spodná časť každej dvojstrany obsahuje informáciu o prebranom učive a graficky upozorňuje na učivo, resp. príklady, ktoré sú nad rámec základného učiva a možno ich zadávať najmä matematicky bystrejším žiakom. Geometrické učivo pokrýva základ stanovený učebnými osnovami a rozširuje ho o ďalšie súvislosti a vzťahy, ktoré žiaci využijú vo vyšších ročníkoch. Pracovný zošit v závere oboch častí ponúka zhrnutie a systematizáciu poznatkov. Strany dopĺňajú vhodné a veku primerané ilustrácie a robia ich pre žiaka príťažlivými.

Našli ste chybu?