Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Management osobního rozvoje CZ
1x
Management osobního rozvoje CZ Book: Management osobního rozvoje CZ
3 stars - 1
Každý z nás v průběhu svého života dlouhodobě vykonává nějakou činnost. Efektivnost našeho úsilí většinou úzce souvisí s tím, zda pro svou práci máme vhodné subjektivní i objektivní podmínky. Kromě toho, že chodíme do práce, toužíme také ve svém soukromém životě navázat kvalitní smysluplné partnerské a přátelské vztahy, toužíme po určité seberealizaci a vnitřním naplnění, rozhojňování pozemských statků, kariéře, získání osobní prestiže apod. Našemu přirozenému uplatnění však často brání to, že si ne dost dobře umíme poradit s řadou problémů a každodenních situací spojených s dosahováním svých cílů, pro jejichž řešení jednak nejsme dostatečně připraveni, jednak o nich začneme přemýšlet, až když nám zkomplikují život a ohrozí naše fyzické a duševní zdraví. Navíc spolu se zvyšující se ekonomickou náročností životních podmínek roste i nutnost neustále rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život. Za nejobtížnější úkoly, s nimiž se člověk potýká, lze považovat nalezení sebe sama, vypořádání se s nepříznivými vlivy okolního světa, dosažení optimální úrovně sebeřízení a efektivní naplňování vlastního života. Publikace Management osobního rozvoje Evy Bedrnové a kolektivu jejích spolupracovníků, kterou s podtitulem Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl vydává nakladatelství Management Press si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se s těmito úkoly pokud možno co nejbezbolestněji vyrovnat. Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou určitého utřídění základních poznatků, analýzou různých přístupů a připomenutím některých důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Autoři - odborní pracovníci VŠE v Praze a přední čeští psychologové - se ve své monografii zabývají teoretickými a praktickými přístupy k životní realitě, k podnětům z vnějšího světa, k otázkám rytmu života, režimu práce a odpočinku, k optimalizaci životosprávy a duševní práce či k problematice psychické zátěže. Uvádějí přehled duševních poruch a možnosti jejich terapie, zabývají se rovněž sebepojetím jako podstatou sebeřízení, stanovování cílů, priorit a time managementu, včetně některých aspektů etiky, etikety a osobního image. Neopomíjejí ani rozvoj sociálních vztahů na bázi empatie, sebepojetí, sebehodnocení a asertivity. V neposlední řadě uvádějí i základní poznatky stres managementu (zvládání stresu, obranné mechanismy, ohrožující faktory) a možnosti prevence nepříznivých psychických a sociálních jevů, jako jsou workholismus, syndrom vyhoření a mobbing. Závěr monografie je pak věnován efektivnímu životnímu stylu (work life balance, well being), vhodné životosprávě, optimalizaci pracovního uplatnění, partnerským vztahům, rodině a hledání smyslu života, radosti a štěstí.O autorech: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., patří mezi přední osobnosti české psychologie. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze. Profesně se zaměřuje zejména na problematiku psychologie práce, organizace a řízení. Dále se zabývá problematikou duševní hygieny a stres managementu. Kromě pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje psychologickému a personálnímu poradenství jak v akademickém prostředí, tak v podnikové praxi. Je ředitelkou poradenské společnosti P & P Interconsult, spol. s r. o. a autorkou či spoluautorkou řady učebnic a populárně naučných monografií i článků v odborném a denním tisku. PhDr. Martin Cipro je absolventem FF UK Praha. Působí jako psycholog v oblasti firemního a individuálního poradenství. Spolupracuje s katedrou psychologie a sociologie řízení na FPH VŠE v Praze v pedagogické oblasti a je spoluautorem některých jejích publikací. V odborné praxi se zaměřuje na psychodiagnostiku v personálním poradenství, na výběrová a rozvojová Assessment Center a na tréninky komunikačních a sociálně manažerských dovedností, efektivity týmové práce, obchodního jednání a na antistresové programy. V poslední době se specializuje na individuální analytické koučování. Je externím poradcem a personálním auditorem několika mezinárodních koncernů i menších českých firem. PhDr. Emilie Franková, Ph.D., je absolventkou jednooborové psychologie na FF UJEP v Brně, titul Ph.D. získala na FSS MU v Brně. Je odbornou asistentkou na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze. Ve své pedagogické, výzkumné a poradenské praxi se věnuje individuální, týmové i organizační tvořivosti, organizační kultuře podporující tvořivost a inovace, tvůrčím stylům vedení, asertivitě, sebepoznání a kvalitě života. Na tuto problematiku zaměřuje rovněž semináře a výcvikové kurzy pro manažery a specialisty v praxi. Dlouhodobě spolupracuje s Českou společností pro jakost. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací. Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., je absolventkou fakulty obchodní VŠEa jednooborové psychologie na FF UK v Praze, kde také získala titul Ph.D. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a v Akademické psychologicképoradně VŠE.Ve své pedagogické a odborné práci se zabývá problematikou psychologie práce a řízení a tréninkem sociálních a manažerských dovedností. Má rozsáhlé zkušenosti s jejich výcvikem u studentů i řídících pracovníků. V současné době se věnuje koučování manažerů a zabývá se výzkumem stylu vedení lidí. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK v Praze, kde také získala titul Ph.D. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze jako odborná asistentka. Ve své pedagogické a výzkumné práci se věnuje problematice psychologie práce a řízení, tréninku komunikačních, sociálních a manažerských dovedností, psychologickému a profesnímu poradenství, psychologické diagnostice a výběrům pracovníků, managementu diverzity a genderové problematice. V těchto oblastech působí rovněž v podnikové sféře jako konzultantka a lektorka. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.
  1. Odborná literatúra

Management osobního rozvoje CZ

Eva Bedrnová

Management osobního rozvoje CZ

Eva Bedrnová

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

Každý z nás v průběhu svého života dlouhodobě vykonává nějakou činnost. Efektivnost našeho úsilí většinou úzce souvisí s tím, zda pro svou práci máme vhodné subjektivní i objektivní podmínky. Kromě toho, že chodíme do práce, toužíme také ve svém soukromém životě navázat kvalitní smysluplné partnerské a přátelské vztahy, toužíme po určité seberealizaci a vnitřním naplnění, rozhojňování pozemských statků, kariéře, získání osobní prestiže apod. Našemu přirozenému uplatnění však často brání to, že si ne dost dobře umíme poradit s řadou problémů a každodenních situací spojených s dosahováním svých cílů, pro jejichž řešení jednak nejsme dostatečně připraveni, jednak o nich začneme přemýšlet, až když nám zkomplikují život a ohrozí naše fyzické a duševní zdraví. Navíc spolu se zvyšující se ekonomickou náročností životních podmínek roste i nutnost neustále rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život. Za nejobtížnější úkoly, s nimiž se člověk potýká, lze považovat nalezení sebe sama, vypořádání se s nepříznivými vlivy okolního světa, dosažení optimální úrovně sebeřízení a efektivní naplňování vlastního života. Publikace Management osobního rozvoje Evy Bedrnové a kolektivu jejích spolupracovníků, kterou s podtitulem Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl vydává nakladatelství Management Press si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se s těmito úkoly pokud možno co nejbezbolestněji vyrovnat. Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou určitého utřídění základních poznatků, analýzou různých přístupů a připomenutím některých důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Autoři - odborní pracovníci VŠE v Praze a přední čeští psychologové - se ve své monografii zabývají teoretickými a praktickými přístupy k životní realitě, k podnětům z vnějšího světa, k otázkám rytmu života, režimu práce a odpočinku, k optimalizaci životosprávy a duševní práce či k problematice psychické zátěže. Uvádějí přehled duševních poruch a možnosti jejich terapie, zabývají se rovněž sebepojetím jako podstatou sebeřízení, stanovování cílů, priorit a time managementu, včetně některých aspektů etiky, etikety a osobního image. Neopomíjejí ani rozvoj sociálních vztahů na bázi empatie, sebepojetí, sebehodnocení a asertivity. V neposlední řadě uvádějí i základní poznatky stres managementu (zvládání stresu, obranné mechanismy, ohrožující faktory) a možnosti prevence nepříznivých psychických a sociálních jevů, jako jsou workholismus, syndrom vyhoření a mobbing. Závěr monografie je pak věnován efektivnímu životnímu stylu (work life balance, well being), vhodné životosprávě, optimalizaci pracovního uplatnění, partnerským vztahům, rodině a hledání smyslu života, radosti a štěstí.O autorech: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., patří mezi přední osobnosti české psychologie. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze. Profesně se zaměřuje zejména na problematiku psychologie práce, organizace a řízení. Dále se zabývá problematikou duševní hygieny a stres managementu. Kromě pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje psychologickému a personálnímu poradenství jak v akademickém prostředí, tak v podnikové praxi. Je ředitelkou poradenské společnosti P & P Interconsult, spol. s r. o. a autorkou či spoluautorkou řady učebnic a populárně naučných monografií i článků v odborném a denním tisku. PhDr. Martin Cipro je absolventem FF UK Praha. Působí jako psycholog v oblasti firemního a individuálního poradenství. Spolupracuje s katedrou psychologie a sociologie řízení na FPH VŠE v Praze v pedagogické oblasti a je spoluautorem některých jejích publikací. V odborné praxi se zaměřuje na psychodiagnostiku v personálním poradenství, na výběrová a rozvojová Assessment Center a na tréninky komunikačních a sociálně manažerských dovedností, efektivity týmové práce, obchodního jednání a na antistresové programy. V poslední době se specializuje na individuální analytické koučování. Je externím poradcem a personálním auditorem několika mezinárodních koncernů i menších českých firem. PhDr. Emilie Franková, Ph.D., je absolventkou jednooborové psychologie na FF UJEP v Brně, titul Ph.D. získala na FSS MU v Brně. Je odbornou asistentkou na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze. Ve své pedagogické, výzkumné a poradenské praxi se věnuje individuální, týmové i organizační tvořivosti, organizační kultuře podporující tvořivost a inovace, tvůrčím stylům vedení, asertivitě, sebepoznání a kvalitě života. Na tuto problematiku zaměřuje rovněž semináře a výcvikové kurzy pro manažery a specialisty v praxi. Dlouhodobě spolupracuje s Českou společností pro jakost. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací. Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., je absolventkou fakulty obchodní VŠEa jednooborové psychologie na FF UK v Praze, kde také získala titul Ph.D. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a v Akademické psychologicképoradně VŠE.Ve své pedagogické a odborné práci se zabývá problematikou psychologie práce a řízení a tréninkem sociálních a manažerských dovedností. Má rozsáhlé zkušenosti s jejich výcvikem u studentů i řídících pracovníků. V současné době se věnuje koučování manažerů a zabývá se výzkumem stylu vedení lidí. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK v Praze, kde také získala titul Ph.D. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze jako odborná asistentka. Ve své pedagogické a výzkumné práci se věnuje problematice psychologie práce a řízení, tréninku komunikačních, sociálních a manažerských dovedností, psychologickému a profesnímu poradenství, psychologické diagnostice a výběrům pracovníků, managementu diverzity a genderové problematice. V těchto oblastech působí rovněž v podnikové sféře jako konzultantka a lektorka. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

Našli ste chybu?