Hablamos: manual de conversación para estudiantes de espanol ES
1x
Hablamos: manual de conversación para estudiantes de espanol ES Book: Hablamos: manual de conversación para estudiantes de espanol ES
4 stars - 1
Hablamos je učebnica zameraná na konverzáciu v španielskom jazyku navrhnutá profesormi, určená pre výučbu španielčiny ako cudzieho jazyka, za účelom uľahčiť každodennú výuku. Pri spracovaní tejto príručky boli sledované smernice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, konkretizované v Študijnom Pláne Instituto Cervantes, ktorý je hlavným predstaviteľom španielskeho jazyka vo svete. Príručka zahŕňa 14 dôkladne zvolených tém zameraných na konverzáciu, pričom sa pri výbere prihliadalo na záujmy a potreby našich žiakov: Španielsko, všeobecné znaky, Hory alebo pláž?, V bare, Cestovný ruch, Domov, sladký domov, Dôležitosť španielčiny, História, kultúra a umenie, Športy, Každodenné činnosti, Národné stereotypy, Hudba, maestro, Platí!, Ľudové slávnosti a Zaujímavosti. Hablamos es un método de conversación de espanol, el cual ha sido disenado por y para profesores de espanol como lengua extranjera con el propósito de facilitar su actividad docente diaria. Para confeccionar este manual se han seguido las directrices que emanan del Marco Común Europeo de Referencia (MERC) concretadas en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, principal embajador del espanol en el mundo. Este manual comprende catorce temas de conversación, los cuales han sido cuidadosamente seleccionados intentando satisfacer las necesidades e intereses de nuestros alumnos: “Espana, aspectos generales”, “?Montana o playa”?, “De tapas”, “Turismo de calidad”, “Hogar dulce hogar”, “La importancia del espanol”, “Historia, cultura y arte”, “Deportes”, “Hábitos diarios”, “Tópicos típicos”, “Música maestro”, “Trato hecho”, “Fiestas populares” y “Curiosidades”.
  1. Slovníky a učebnice

Hablamos: manual de conversación para estudiantes de espanol ES

José Luis Sánchez Melgarejo

Hablamos: manual de conversación para estudiantes de espanol ES

José Luis Sánchez Melgarejo

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

Hablamos je učebnica zameraná na konverzáciu v španielskom jazyku navrhnutá profesormi, určená pre výučbu španielčiny ako cudzieho jazyka, za účelom uľahčiť každodennú výuku. Pri spracovaní tejto príručky boli sledované smernice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, konkretizované v Študijnom Pláne Instituto Cervantes, ktorý je hlavným predstaviteľom španielskeho jazyka vo svete. Príručka zahŕňa 14 dôkladne zvolených tém zameraných na konverzáciu, pričom sa pri výbere prihliadalo na záujmy a potreby našich žiakov: Španielsko, všeobecné znaky, Hory alebo pláž?, V bare, Cestovný ruch, Domov, sladký domov, Dôležitosť španielčiny, História, kultúra a umenie, Športy, Každodenné činnosti, Národné stereotypy, Hudba, maestro, Platí!, Ľudové slávnosti a Zaujímavosti. Hablamos es un método de conversación de espanol, el cual ha sido disenado por y para profesores de espanol como lengua extranjera con el propósito de facilitar su actividad docente diaria. Para confeccionar este manual se han seguido las directrices que emanan del Marco Común Europeo de Referencia (MERC) concretadas en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, principal embajador del espanol en el mundo. Este manual comprende catorce temas de conversación, los cuales han sido cuidadosamente seleccionados intentando satisfacer las necesidades e intereses de nuestros alumnos: “Espana, aspectos generales”, “?Montana o playa”?, “De tapas”, “Turismo de calidad”, “Hogar dulce hogar”, “La importancia del espanol”, “Historia, cultura y arte”, “Deportes”, “Hábitos diarios”, “Tópicos típicos”, “Música maestro”, “Trato hecho”, “Fiestas populares” y “Curiosidades”.

Našli ste chybu?