Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.
Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)
1x
Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl) Book: Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)
3 stars - 1
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín. Dejepis – Stretnutie s minulosťou je učebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na sedem častí: Stretnutie s novým predmetom, Z rodinného albumu do minulosti, Človek obklopený prírodou, Na začiatku bolo koleso, Na farbe pleti, jazyku a viere nezáleží, Umenie okolo nás a Na cestu do minulosti. Stretnutie s minulosťou je výkladovo-pracovný typ učebníc. Uvádza žiakov veku primeraným spôsobom do sveta histórie a dejepisu. Žiaci by mali aj jej prostredníctvom pochopiť ich dôležitosť. Autori sa snažili prebudiť záujem a rozvinúť pozitívny vzťah žiakov k histórii aj dejepisu. Dôraz nie je kladený na znalosť historicko-politických faktov, ale na rozvoj a vyjadrovanie predstáv o histórii, ktorá má oveľa širší rozmer. Učebnica využíva tematické vyučovanie, čím pripravuje žiakov na zvládnutie geneticko-chronologického a synchrónneho vyučovania svetových a slovenských dejín v 6. až 9. ročníku ZŠ. Svojím špecifickým charakterom umožňuje učiteľovi pri príprave na vyučovanie vychádzať z individuálnych predpokladov a požiadaviek žiakov a z ich rodinnej histórie. Učebnica je rozdelená na tematické dvojstrany predstavené krátkym úvodom. Párna strana obsahuje výkladové texty, ktoré sú napísané ako námety na ďalšiu diskusiu. Nepárna strana obsahuje pracovné aktivity v rubrikách O čom rozprávajú staré listiny, O čom rozpráva album pamiatok minulosti či O čom rozpráva mapa v dejepise. Na okrajoch strán sú umiestnené motivačné, vedomostné a pracovné rubriky: Skúste si spomenúť, Bude vás zaujímať, Úlohy pre vás, Malá galéria… (osobností, techniky, archeológie, platidiel), Do slovníčka, Z knižnice a Premýšľajme, diskutujme. Súčasťou učebnice sú tri opakovacie dvojstrany Čo sme sa naučili. Nositeľom učebného obsahu sú i bohato zastúpené ilustrácie, reprodukcie, grafy a mapy, ktoré rozčleňujú učebnicu do prehľadných celkov.
  1. Slovníky a učebnice

Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)

Dejepis (Učebnica pre 5. ročník základných škôl)

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke

Doplnkové info

Popis knihy

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín. Dejepis – Stretnutie s minulosťou je učebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na sedem častí: Stretnutie s novým predmetom, Z rodinného albumu do minulosti, Človek obklopený prírodou, Na začiatku bolo koleso, Na farbe pleti, jazyku a viere nezáleží, Umenie okolo nás a Na cestu do minulosti. Stretnutie s minulosťou je výkladovo-pracovný typ učebníc. Uvádza žiakov veku primeraným spôsobom do sveta histórie a dejepisu. Žiaci by mali aj jej prostredníctvom pochopiť ich dôležitosť. Autori sa snažili prebudiť záujem a rozvinúť pozitívny vzťah žiakov k histórii aj dejepisu. Dôraz nie je kladený na znalosť historicko-politických faktov, ale na rozvoj a vyjadrovanie predstáv o histórii, ktorá má oveľa širší rozmer. Učebnica využíva tematické vyučovanie, čím pripravuje žiakov na zvládnutie geneticko-chronologického a synchrónneho vyučovania svetových a slovenských dejín v 6. až 9. ročníku ZŠ. Svojím špecifickým charakterom umožňuje učiteľovi pri príprave na vyučovanie vychádzať z individuálnych predpokladov a požiadaviek žiakov a z ich rodinnej histórie. Učebnica je rozdelená na tematické dvojstrany predstavené krátkym úvodom. Párna strana obsahuje výkladové texty, ktoré sú napísané ako námety na ďalšiu diskusiu. Nepárna strana obsahuje pracovné aktivity v rubrikách O čom rozprávajú staré listiny, O čom rozpráva album pamiatok minulosti či O čom rozpráva mapa v dejepise. Na okrajoch strán sú umiestnené motivačné, vedomostné a pracovné rubriky: Skúste si spomenúť, Bude vás zaujímať, Úlohy pre vás, Malá galéria… (osobností, techniky, archeológie, platidiel), Do slovníčka, Z knižnice a Premýšľajme, diskutujme. Súčasťou učebnice sú tri opakovacie dvojstrany Čo sme sa naučili. Nositeľom učebného obsahu sú i bohato zastúpené ilustrácie, reprodukcie, grafy a mapy, ktoré rozčleňujú učebnicu do prehľadných celkov.

Našli ste chybu?