Cash Flow CZ
1x
Cash Flow CZ Book: Cash Flow CZ
3 stars - 1
   Potřebuje vaše firma více provozního kapitálu? Máté problémy s likviditou či solventností? Chcete zlepšit finanční situaci firmy a zajistit její prosperitu v budoucnosti? Potom dobře plánujte cash flow! V této knize věnované problematice peněžních toků je uvedena řada nových poznatků, které umožní managementu podniků, jejich vlastníkům, podnikatelům i ekonomům sledovat nejen ziskovost či ztrátovost podniku, ale zejména jeho schopnost dostát svým závazkům. Dozvíte se např.: - co jsou finance podniku, jak probíhá jejich vnitřní a vnější tok, seznámíte se s dalšími klíčovými finančními termíny, mezi něž patří např. finanční management, faktory času a rizika ad., - co všechno spadá pod termín aktiva podniku, jak jsou aktiva vymezena a strukturována, - co rozumíme náklady a výnosy podniku a jak obě položky ovlivňují výsledek hospodaření, - co všechno můžete vyčíst z tzv. výkazu zisků nebo ztrát, - jak bilancovat aktiva a kapitál podniku, - že finanční rozvaha vyjadřuje stav aktiv a kapitálu k určitému okamžiku a vypovídá o tom, Mezi nejcennější části publikace patří metody zjišťování cash flow, poznáte, že výkaz cash flow bývá členěn do 3 základních podnikových činností, sestavuje se v tzv. vertikální (sloupcové) nebo horizontální (bilanční) podobě a při jeho sestavování se používají různé přístupy zjišťování peněžních toků – např. pomocí tzv. přímé i nepřímé metody. jak manažeři spravují aktiva podniku a jak úspěšně s nimi podnikají.
  1. Odborná literatúra

Cash Flow CZ

Jaroslav Sedláček

Cash Flow CZ

Jaroslav Sedláček

Na túto knihu čaká momentálne 1 čitateľ

skypalovakatarina

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

   Potřebuje vaše firma více provozního kapitálu? Máté problémy s likviditou či solventností? Chcete zlepšit finanční situaci firmy a zajistit její prosperitu v budoucnosti? Potom dobře plánujte cash flow! V této knize věnované problematice peněžních toků je uvedena řada nových poznatků, které umožní managementu podniků, jejich vlastníkům, podnikatelům i ekonomům sledovat nejen ziskovost či ztrátovost podniku, ale zejména jeho schopnost dostát svým závazkům. Dozvíte se např.: - co jsou finance podniku, jak probíhá jejich vnitřní a vnější tok, seznámíte se s dalšími klíčovými finančními termíny, mezi něž patří např. finanční management, faktory času a rizika ad., - co všechno spadá pod termín aktiva podniku, jak jsou aktiva vymezena a strukturována, - co rozumíme náklady a výnosy podniku a jak obě položky ovlivňují výsledek hospodaření, - co všechno můžete vyčíst z tzv. výkazu zisků nebo ztrát, - jak bilancovat aktiva a kapitál podniku, - že finanční rozvaha vyjadřuje stav aktiv a kapitálu k určitému okamžiku a vypovídá o tom, Mezi nejcennější části publikace patří metody zjišťování cash flow, poznáte, že výkaz cash flow bývá členěn do 3 základních podnikových činností, sestavuje se v tzv. vertikální (sloupcové) nebo horizontální (bilanční) podobě a při jeho sestavování se používají různé přístupy zjišťování peněžních toků – např. pomocí tzv. přímé i nepřímé metody. jak manažeři spravují aktiva podniku a jak úspěšně s nimi podnikají.

Našli ste chybu?