Aritmetika a algebra v príkladoch
1x
Aritmetika a algebra v príkladoch Book: Aritmetika a algebra v príkladoch
4 stars - 1
   Aritmetika a algebra v príkladoch je druhým, doplneným vydaním zbierky úloh Matematika v príkladoch. Nové, druhé vydanie autori prepracovali na základe pripomienok učiteľov a rozdelili na dve publikácie: 1. Aritmetiku, algebru 2. Geometriu Obe publikácie sú doplnené o nové príklady na počítanie. Úvod každej kapitoly sú doplnené zhrnutím základných poznatkov a vzorovými riešenými príkladmi, ktoré sú cennou pomôckou najmä pre slabších žiakov. Vo výsledkovej časti sú okrem výsledkov uvedené i návody na riešenia. Kapitoly: Celé čísla - Deliteľnosť - Racionálne čísla - Jednotky a ich premeny - Priama a nepriama úmernosť - Percentá, promile, úrok - Pomer - Mocniny a odmocniny - Výrazy - Rovnosti a lineárne rovnice - Sústava lineárnych rovníc s dvoma neznámymi - Lineárne funkcie a ich grafy - Nerovnosti a lineárne nerovnice - Slovné úlohy - Slovné úlohy s prirodzenými číslami - Slovné úlohy so zlomkami - Slovné úlohy na výpočet percent - Slovné úlohy na pohyb - Slovné úlohy na spoločnú prácu - Slovné úlohy na sústavu rovníc s dvoma neznámymi - Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Príklady v oboch publikáciách sú zadané tak, aby viedli žiakov k osvojeniu a prehĺbeniu znalostí, k ich upevneniu a k získaniu zručnosti v počítaní. Príklady označené hviezdičkou sú zamerané na využitie viacerých poznatkov alebo takých znalostí, ktoré priamo nevyplývajú zo zadania.
  1. Slovníky a učebnice

Aritmetika a algebra v príkladoch

Aritmetika a algebra v príkladoch

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

  • Vydavateľstvo: Didaktis
  • ISBN: 8085456931
  • Väzba: brožovaná

Popis knihy

   Aritmetika a algebra v príkladoch je druhým, doplneným vydaním zbierky úloh Matematika v príkladoch. Nové, druhé vydanie autori prepracovali na základe pripomienok učiteľov a rozdelili na dve publikácie: 1. Aritmetiku, algebru 2. Geometriu Obe publikácie sú doplnené o nové príklady na počítanie. Úvod každej kapitoly sú doplnené zhrnutím základných poznatkov a vzorovými riešenými príkladmi, ktoré sú cennou pomôckou najmä pre slabších žiakov. Vo výsledkovej časti sú okrem výsledkov uvedené i návody na riešenia. Kapitoly: Celé čísla - Deliteľnosť - Racionálne čísla - Jednotky a ich premeny - Priama a nepriama úmernosť - Percentá, promile, úrok - Pomer - Mocniny a odmocniny - Výrazy - Rovnosti a lineárne rovnice - Sústava lineárnych rovníc s dvoma neznámymi - Lineárne funkcie a ich grafy - Nerovnosti a lineárne nerovnice - Slovné úlohy - Slovné úlohy s prirodzenými číslami - Slovné úlohy so zlomkami - Slovné úlohy na výpočet percent - Slovné úlohy na pohyb - Slovné úlohy na spoločnú prácu - Slovné úlohy na sústavu rovníc s dvoma neznámymi - Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Príklady v oboch publikáciách sú zadané tak, aby viedli žiakov k osvojeniu a prehĺbeniu znalostí, k ich upevneniu a k získaniu zručnosti v počítaní. Príklady označené hviezdičkou sú zamerané na využitie viacerých poznatkov alebo takých znalostí, ktoré priamo nevyplývajú zo zadania.

Našli ste chybu?