Adopcia - vzťah založený na sľube
1x
Adopcia - vzťah založený na sľube Book: Adopcia - vzťah založený na sľube
4 stars - 1
Autorka sa v tejto publikácii zameriava na: kritické otázky, ktoré treba zvážiť pred adopciou; rozvíjanie podstatného vzťahu rodič - dieťa; špecifické problémy medzikultúrnej adopcie; desať základných faktorov úspechu zdravej adoptívnej rodiny; spôsoby ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa so spomienkami na minulosť; zvláštny problém dospievajúcich adoptovaných detí; pocity menejcennosti alebo sklamania; dôvody, prečo adoptované deti pátrajú po svojich koreňoch, a ako sa v takom prípade zachovať. Z predslovu: „Niekoľko rokov rozmýšľame v Občianskom združení Návrat o tom, ako na Slovensku vyplniť informačnú medzeru v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Preto sme siahli po knihe autorky, ktorá roky pracuje v oblasti poradenstva a organizácie náhradnej rodinnej starostlivosti v štáte Ohio v U.S.A. a súčasne má osobnú skúsenosť ako adoptívny rodič. K niektorým informáciám uvádzaným v texte preto pripájame komentár, ktorý by ich mal objasniť z hľadiska slovenských pomerov. Iné časti knihy nekomentujeme, aj keď je zrejmé, že majú v sebe prvky odlišného kultúrneho pozadia. Môžu však inšpirovať, povzbudiť, vyvolať otázky, prípadne poukázať na možný smer vývinu náhradného rodičovstva v našich podmienkach. Už názov knihy prezrádza jej obsah. Adopcia je však len jedna z foriem zákonom vymedzenej náhradnej rodinnej starostlivosti. Podstatná časť knihy popisuje situácie, problémy a postupy, ktoré sú podobné pre všetky formy náhradného rodičovstva (pestúnsku starostlivosť, opatrovníctvo a profesionálnu výchovu v rodine).Kniha je určená pre širší okruh čitateľov, nie len pre adoptívnych rodičov alebo pre jednotlivcov či dvojice, ktoré o adopcii uvažujú. Súčasne však predpokladáme, že táto publikácia bude mať čo povedať aj odborníkom, ktorí pracujú so žiadateľmi o náhradné rodičovstvo ale i študentom, ktorí sa pripravujú na dráhu profesionálov v danej oblasti. Zároveň môže kniha slúžiť aj ako inšpiratívny zdroj pre stretávanie sa svojpomocných skupín adoptívnych, pestúnskych a profesionálnych rodičov alebo záujemcov o uvedené formy náhradného rodičovstva. Adopcia – vzťah založený na sľube prichádza k čitateľom vďaka úzkej spolupráci vydavateľa - združenia Návrat domov a Občianskeho združenia Návrat.Uvedená publikácia vyšla vďaka finančnej podpore vlády Spojených štátov amerických prostredníctvom Americkej informačnej agentúry (United States Information Service - USIS).“ Mgr. Vladislav Matej (Občianske združenie Návrat, centrum pre náhradnú rodinnú starostlivosť)
  1. Odborná literatúra

Adopcia - vzťah založený na sľube

Jayne E. Schoolerová

Adopcia - vzťah založený na sľube

Jayne E. Schoolerová

Na túto knižku aktuálne nikto nečaká, máš záujem ty?

Aktuálne nikto neponúka túto knihu.

Pozrieť cenu novej knihy na

Chcem predať túto knihu.

Chcem si kúpiť, pošlite mi notifikáciu o novej ponuke.

Doplnkové info

Popis knihy

Autorka sa v tejto publikácii zameriava na: kritické otázky, ktoré treba zvážiť pred adopciou; rozvíjanie podstatného vzťahu rodič - dieťa; špecifické problémy medzikultúrnej adopcie; desať základných faktorov úspechu zdravej adoptívnej rodiny; spôsoby ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa so spomienkami na minulosť; zvláštny problém dospievajúcich adoptovaných detí; pocity menejcennosti alebo sklamania; dôvody, prečo adoptované deti pátrajú po svojich koreňoch, a ako sa v takom prípade zachovať. Z predslovu: „Niekoľko rokov rozmýšľame v Občianskom združení Návrat o tom, ako na Slovensku vyplniť informačnú medzeru v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Preto sme siahli po knihe autorky, ktorá roky pracuje v oblasti poradenstva a organizácie náhradnej rodinnej starostlivosti v štáte Ohio v U.S.A. a súčasne má osobnú skúsenosť ako adoptívny rodič. K niektorým informáciám uvádzaným v texte preto pripájame komentár, ktorý by ich mal objasniť z hľadiska slovenských pomerov. Iné časti knihy nekomentujeme, aj keď je zrejmé, že majú v sebe prvky odlišného kultúrneho pozadia. Môžu však inšpirovať, povzbudiť, vyvolať otázky, prípadne poukázať na možný smer vývinu náhradného rodičovstva v našich podmienkach. Už názov knihy prezrádza jej obsah. Adopcia je však len jedna z foriem zákonom vymedzenej náhradnej rodinnej starostlivosti. Podstatná časť knihy popisuje situácie, problémy a postupy, ktoré sú podobné pre všetky formy náhradného rodičovstva (pestúnsku starostlivosť, opatrovníctvo a profesionálnu výchovu v rodine).Kniha je určená pre širší okruh čitateľov, nie len pre adoptívnych rodičov alebo pre jednotlivcov či dvojice, ktoré o adopcii uvažujú. Súčasne však predpokladáme, že táto publikácia bude mať čo povedať aj odborníkom, ktorí pracujú so žiadateľmi o náhradné rodičovstvo ale i študentom, ktorí sa pripravujú na dráhu profesionálov v danej oblasti. Zároveň môže kniha slúžiť aj ako inšpiratívny zdroj pre stretávanie sa svojpomocných skupín adoptívnych, pestúnskych a profesionálnych rodičov alebo záujemcov o uvedené formy náhradného rodičovstva. Adopcia – vzťah založený na sľube prichádza k čitateľom vďaka úzkej spolupráci vydavateľa - združenia Návrat domov a Občianskeho združenia Návrat.Uvedená publikácia vyšla vďaka finančnej podpore vlády Spojených štátov amerických prostredníctvom Americkej informačnej agentúry (United States Information Service - USIS).“ Mgr. Vladislav Matej (Občianske združenie Návrat, centrum pre náhradnú rodinnú starostlivosť)

Našli ste chybu?