Vlasta A. Lopuchovská (4 knihy)

 • Ivan Bureš, Vlasta A. Lopuchovská 10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér CZ

  Verbální komunikace byla, je i bude nejefektivnějším nástrojem vytváření mezilidských vztahů. Pokud si nerozumíte s lidmi, nemůžete vybudovat ani výkonný pracovní tým, ani vás nepřijme komunita, v níž žijete. Nová kniha I. Bureše (a Vlasty Lopuchovské) z populární ediční řady Zlatá pravidla... se věnuje zákonitostem, pravidlům a technikám verbální komunikace a jejich aplikaci opět demonstruje na desítkách…

 • Vlasta A. Lopuchovská, Ivan Bureš Nová učebnice obchodní němčiny 2 CZ

  Po velkém čtenářském ohlasu se také v druhém dílu učebnice setkáváme s panem Novákem a jeho blízkými. Na pozadí jeho úspěšného působení jako zástupce německé firmy čtenář rozvíjí své komunikační schopnosti a rozšiřuje své znalosti, tentokrát v oblasti marketingu.

 • Vlasta A. Lopuchovská, Jiří Vysušil Nová učebnice obchodní němčiny 3 CZ

  Další díl ze série učebnic obchodní němčiny pro podnikovou praxi a pro školy obchodního, ekonomického a manažerského směru se zaměřuje na téma podnikové ekonomiky. Pomocí osvědčené metody výuky si čtenář rozšíří nejen slovní zásobu a znalost gramatiky, ale zvýší i svou komunikační pohotovost. Součástí knihy jsou opět četné ilustrace a česko-německý a německo-český slovník nejdůležitějších pojmů z oblasti podnikové…

 • Ivan Bureš, Vlasta A. Lopuchovská Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikání CZ

  Nejen v podnikání a obchodě, ale v každé jiné oblasti nastávají situace, kdy je nutno vyjednávat, a to znamená připravit se na jednání, takticky klást otázky, pádně argumentovat aprůběh vyjednávání objektivně zhodnotit. Kniha nejenže nabízí návod k osvojení si vyjednávacích technik, ale uvádí i praktické příklady verbálního vyjednávání doplněného patřičnými gesty a mimikou. Na závěr uvádí techniky vedoucí k…