René Laurentin (3 knihy)

  • René Laurentin Život svaté Bernadety CZ

       Před sto lety, 16. dubna 1879, umírala v klášteře svatého Gildarda v Nevers sestra Marie Bernarda Soubirousová. O letošním výročí vydáváme novou knihu, která má vyprávět o jejím životě. byl to život velice krátký,pouhých třicet pět let! Za toto dílo vděčíme jednomu z nejlepších současných znalců historie Lurd. Otec René Laurentin věnoval asi dvacet svazků vědeckému studiu událostí, které se odehrály před sto…

  • René Laurentin Život svaté Bernadety

    Bernadeta Soubirousová (1844–1879) pocházela z velmi chudé rodiny žijící v Lurdech, což byla tehdy bezvýznamná obec na západě Francie. Jako čtrnáctileté se jí roku 1858 opakovaně zjevila Panna Maria, představila se jako Neposkvrněné Početí a vyzývala...