Pavel Strnad (2 knihy)

  • Pavel Strnad, Jan Daneš Nemoci prsu pro gynekology CZ

    Senologie byla oprávněně zařazena do pregraduální i postgraduální výuky v gynekologii, neboť v současné době dochází k postižení dalších věkových skupin žen chorobami prsu. Rakovinový proces v prsu je stále jedním z nejčastějších maligních onemocnění a jeho frekvence stoupá.

  • Pavel Strnad Nemoci prsu v každodenní praxi CZ

    Publikace našeho předního odborníka v oblasti senologie seznamuje lékaře s benigními a maligními nemocemi prsu v každodenní ambulantní i nemocniční praxi. Dominantním tématem je karcinom prsu, jehož vysoká incidence začíná být celospolečenským problémem rozvinutých zemí, včetně České republiky. Symptomatologie nemocí prsu je velmi jednoduchá a uniformní, bohužel, jedná-li se o karcinom prsu, bývá příznakem pozdním.…