Jozef Kočica (1 kniha)

  • Harald Stiffel, Jozef Kočica Trestný zákon

       Od vydania posledného stručného komentára, ktorý spracovali uvedení autori, sudcovia najvyššieho súdu, uplynuli takmer štyri roky. Keďže podobná publikácia na slovenskom knižnom trhu citeľne chýba, podujal sa JUDr. Stiffel, sudca najvyššieho súdu a hosťujúci docent na Právnickej fakulte v Bratislave, podstatne prepracovať pôvodné dielo. Medzičasom došlo k podstatnej novelizácii Trestného zákona (treba spomenúť…