Jiří Jonáš (1 kniha)

  • Jiří Jonáš Světová ekonomika na přelomu tisíciletí CZ

    ...(ekonomické reformy v bývalých centrálně plánovaných ekonomikách, hluboké finanční krize v řadě nově vznikajících tržních ekonomik, příprava a zavedení Evropské měnové unie, zásadní změny ve fungování mezinárodního měnového systému).