Jarmila Drábková (3 knihy)

  • Miloš Hájek, Jarmila Drábková, Svetozár Haruštiak, Miroslav Marel, Jindřich Vomela Kritická onemocnění průdušnice a jejich léčení CZ

    Tato kniha vyplňuje dosud prázdné místo v české odborné literatuře, neboť dosud neexistuje publikace, která by upozornila lékaře v terénu i v nemocnicích na závažnost opakovaných endotracheálních intubací a dlouhodobé plicní ventilace, jejich rizika a důsledky.

  • Jarmila Drábková Polytrauma v intenzivní medicíně CZ

    Publikace uvádí pohled obecný, definuje problematiku, řeší organizaci činností nezbytných pro nemocného s polytraumatem. Probírá jednotlivé syndromy či nozologické jednotky společné pro všechna polytraumata – a dále se zabývá pohledem orgánovým. Řeší i otázky smrti, pozdních následků, medicínsko právní a forenzní aspekty, nevyhýbá se ani ekonomickým pohledům.

  • Jarmila Drábková, Hana Malá Vádemékum novinek neodkladné péče CZ

    Publikace je založena na kauzistikách, zajímavých a instruktivních případech z celého světa s výsledným poučením, které přináší i k nám postupy v akutních situacích. Je určena lékařům před kvalifikační atestací I. stupně všech oborů, protože všichni musí zodpovídat otázku z první pomoci, dále lékařům první linie - praktickým lékařům i záchranářům. Zájem jistě budou mít i posluchači klinických ročníků medicíny.