Evžen Čech (2 knihy)

  • František Macků, Evžen Čech Gynekologie CZ

    Obsahuje kapitoly zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování a transport, neodkladná resuscitace, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, elektrickým proudem, poleptání, otravy, rány, poranění jednotlivých orgánů a částí těla, modelové situace.

  • Evžen Čech, Zdeněk Hájek, Karel Maršál, Bedřich Srp Porodnictví CZ

    Učebnice vychází po desetileté přestávce z naléhavé potřeby předat studentům medicíny přehledně utříděné poznatky spolu s nejnovějšími znalostmi oboru. Jejími autory jsou přední čeští a moravští učitelé, kteří dlouhodobě odborně, pedagogicky i vědecky působí na lékařských fakultách. Kromě nich je zárukou vysoké odborné úrovně i K. Maršál, přední světový perinatolog ze Švédska. Kniha vychází i z hlubokých znalostí…