Eduard Kulovaný (1 kniha)

  • Zdeněk Hájek, Eduard Kulovaný, Milan Macek Základy prenatální diagnostiky CZ

    Publikace obsahuje popisy postupů v ultrazvukové diagnostice vrozených vývojových vad a chromozomálních onemocnění, doplněné ultrazvukovými obrazy a schématy. Jsou podrobně popsány jednotlivé metody invazivní prenatální diagnostiky a jsou uvedeny současné nejčastější postupy fetální terapie. Kniha dále obsahuje nejnovější poznatky v cytogenetické diagnostice, diagnostice vrozených poruch metabolismu a DNA analýze.…