Ed Wheat (1 kniha)

  • Ed Wheat, Gaye Wheat Tajemství milování CZ

    Prínos knihy je najmä v jej dôraze na praktickú stránku sexuálneho života partnerov. Kniha veľmi otvorene rozoberá otázky, o ktorých sa mnohí neodvažujú otvorene rozprávať ale s ktorými zápasí každý manželský pár. Veľká časť knihy je venovaná spôsobom, akým dosiahnuť harmonické spolužitie partnerov, skúma príčiny problémov a ťažkostí v sexuálnom živote jednotlivých partnerov a v ich vzájomnom spolužití, pričom…