Dagmar Marková (3 knihy)

  • Dagmar Marková Indický muslim o sobě a jiní o něm CZ

    V současné době se muslimové ve velké části světa netěší příliš velké oblibě. Vybraní autoři nepíší ani chvalozpěvy, ani hanopisy, ale jejich zasvěcený pohled poskytuje čtenáři představu o všedním životě, problémech i radostech indického muslima. Dagmar Marková vybrala, uspořádala a z hindských, urdských, anglických a ruských textů přeložila povídky a jiné ukázky z beletrie indických autorů z řad muslimské…

  • Miroslav Krása, Dušan Zbavitel, Dagmar Marková Indie a Indové - Od dávnověku k dnešku CZ

     Historie, kultura a myšlenkové bohatství životní moudrosti Indie. +16 s. príloha

  • Dagmar Marková Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek CZ

    Kniha vychází z nejnovějších údajů o těch aspektech indické společnosti, které se zrcadlí v dílech současných hindských autorek. Je pojata tak, aby si ji mohl přečíst každý, koho Indie aspoň trochu zajímá, ale dosud o ní mnoho neví. Zároveň věříme, že poví něco nového i těm čtenářům, jimž Indie už dlouho není neznámým subkontinentem. Literatura psaná ženami – nechceme říci „ženská literatura“ – má svou specifiku, a…