Boris Kreuzberg (1 kniha)

  • Boris Kreuzberg Zobrazovací metody v diagnostice nádorových procesů CZ

    Účelem publikace je diagnostické zobrazování těchto nádorů v různých diagnostických modalitách. Jsou uvedeny různé zobrazovací metody, kromě jejich charakteristiky je vždy uveden přínos k diagnostice. Sledované nádory nejsou příliš rozšířenými tumory v populaci, ale tvoří svébytnou a zejména obtížnou diagnosticko-terapeutickou skupinu.