André Ravier (3 knihy)

  • André Ravier František Saleský

    Autor nám ponúka podrobne spracovaný životopis sv. Františka Saleského. Tento muž, pochádzajúci zo zámožnej šľachtickej rodiny pôsobí v období pre Cirkev tak veľmi dynamickej, ale aj bolestivej. Cirkev trpí nedávnym nástupom protestantizmu a zároveň zažíva obrodu po Tridentskom koncile.

  • André Ravier Moudrý člověk a světec František Saleský CZ

       Životopis jedné z největších křesťanských osobností přelomu šestnáctého a sedmnáctého století.

  • André Ravier Svätý Bruno

    Pútavý historický životopis zakladateľa kartuziánov predkladá životnú cestu tejto výnimočnej osobnosti a počiatky kartuziánskej rehole.